Programy NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

NAWA tworzy autorskie programy, które będą wspierać międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniać umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych. Staramy się, aby nasze nowe programy nie tylko odpowiadały na potrzeby rozwojowe środowiska akademickiego i naukowego, wspierały uczelnie w realizacji planów związanych z umiędzynarodowieniem, lecz także by nasza oferta uwzględniała administracyjną codzienność kadry naukowo-dydaktycznej i instytucji, w których pracuje. Dlatego, w ciągu roku przygotowań do uruchomienia NAWA, przeprowadziliśmy kilkuetapowe konsultacje programów. W ich wyniku opracowaliśmy ponad dwadzieścia propozycji programów w różnych obszarach funkcjonowania Agencji. Programy muszą być zaopiniowane przez Radę NAWA, która ukonstytuuje się w ostatnim kwartale 2017 roku. Po uzyskaniu opinii nt. propozycji programów, będzie można sformułować ich regulaminy i przygotować ogłaszanie naborów.

Podkategorie

28
Sie
2019

10.06.2019 - 28.08.2019
Wymiana bilateralna pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Indii

PROGRAM DLA NAUKOWCÓW

Zapraszamy do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Indii.

30
Sie
2019

01.08.2019 - 30.08.2019
Program stypendialny im. gen. Andersa dla Polonii - kształcenie w szkole doktorskiej (studia III stopnia)

PROGRAM DLA STUDENTÓW

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa stwarza możliwość młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. O udział w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.

13
Wrz
2019

15.11.2018 - 13.09.2019
Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej edycja 2018 - oferta wyjazdowa

PROGRAM DLA NAUKOWCÓW

W ramach edycji 2018 trwa ostatnia rekrutacja na wyjazdy do Meksyku, termin przypada 13 września 2019 (godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego).

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

23
Wrz
2019

22.07.2019 - 23.09.2019
Wymiana bilateralna pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą

PROGRAM DLA NAUKOWCÓW

Zapraszamy do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Ukrainą.

Informacja o naborze wniosków w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy jest dostępna tutaj

30
Wrz
2019

12.03.2019 - 30.09.2019
Promocja języka polskiego

PROGRAM DLA INSTYTUCJI

Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie. W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.