Programy NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

NAWA tworzy autorskie programy wspierające międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniające umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych.

Staramy się, aby nasze programy nie tylko odpowiadały na potrzeby rozwojowe środowiska akademickiego i naukowego, wspierały uczelnie w realizacji planów związanych z umiędzynarodowieniem, lecz także by nasza oferta uwzględniała administracyjną codzienność kadry naukowo-dydaktycznej i instytucji, w których pracuje.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w związku z zaprzestaniem współpracy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w ramach Umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, zawartej w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r., będącym skutkiem agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wprowadza w ogłoszeniach Programów i innych działaniach zmianę w zakresie:

  • uprawnionych wnioskodawców,
  • innych podmiotów, w tym będących partnerami (w przypadku realizacji projektu w formule partnerskiej), ośrodkami goszczącymi oraz
  • uczestników

polegającą na wykluczeniu z udziału w tych Działaniach osób fizycznych, będących obywatelami Federacji Rosyjskiej oraz instytucji i innych podmiotów mających siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Więcej informacji

 

 

Podkategorie

09
Maj
2024

09.05.2024 - 25.06.2024
Poland My First Choice NAWA

Ogłaszamy nabór do programu Poland My First Choice NAWA, w ramach którego młodzież z 44 rozwiniętych krajów i terytoriów może podjąć studia II stopnia w trybie stacjonarnym z comiesięcznym stypendium NAWA w polskich uczelniach.

Ogłoszenie

11
Cze
2024

11.06.2024 - 27.06.2024
Banach NAWA

Otwieramy nabór wniosków do programu stypendialnego dla studentów zagranicznych Banach NAWA. W tym roku wprowadziliśmy istotne zmiany w procesie aplikacji oraz przyznawania stypendiów – zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Wymogi formalne i wszystkie szczegóły dotyczące tegorocznego naboru znajdują się w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

03
Kwi
2024

03.04.2024 - 28.06.2024
Wspólne projekty między Polską a Niemcami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - DAAD (Niemcy) zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Zaproszenie do składania wniosków Niemcy 2024

07
Maj
2024

07.05.2024 - 28.06.2024
KATAMARAN NAWA

Celem Programu jest rozwój umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez wspieranie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów studiów.

Ogłoszenie

03
Sie
2023

03.08.2023 - 30.06.2024
Nabór w programie IMPRESS-U

Dzięki inicjatywie IMPRESS-U po raz kolejny możliwe będzie wsparcie naukowych i technicznych projektów, integrujących ukraińskich naukowców z międzynarodową społecznością badawczą. NAWA sfinansuje projekty typu International Supplements, które zakładają rozbudowanie istniejących przedsięwzięć badawczych finansowanych przez U.S. NSF o nowe komponenty i partnerstwa: z badaczami z Ukrainy i Polski.

Więcej informacji o naborze: https://nawa.gov.pl/naukowcy/impress-u

06
Maj
2024

06.05.2024 - 30.06.2024
Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce

Program ma na celu wspieranie promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych poprzez przygotowanie cudzoziemców do kształcenia w polskich uczelniach. Przedmiotem Programu jest realizacja działań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla cudzoziemców kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

Do Naboru mogą przystąpić następujący Wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) uzyskali Akredytację NAWA na realizację Kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce na lata akademickie 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026,

2) nie są postawieni w stan likwidacji,

3) nie zalegają z wypełnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych z Agencją umów.

Ogłoszenie

09
Sie
2022

09.08.2022 - 01.07.2024 15:00
Komponent krajowy programu im. Mieczysława Bekkera  - edycja 2020

Celem Komponentu krajowego jest zapewnienie rozwoju kariery naukowej stypendystów Programu im. Mieczysława Bekkera, edycja 2020, realizujących co najmniej 18-sto miesięczne projekty i planujących po powrocie do kraju stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego (dalej Naukowcy). 

27
Mar
2024

27.03.2024 - 11.07.2024 15:00
Anders NAWA – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Program im. gen. Władysława Andersa to oferta skierowana do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

 

Ogłoszenie o naborze

08
Maj
2024

08.05.2024 - 31.07.2024
Promocja języka polskiego

Celem Programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość kształcenia i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Ogłoszenie

20
Maj
2024

20.05.2024 - 31.07.2024 15:00
Rusza nabór wniosków do programu STER NAWA

STER NAWA - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich – Nabór 2024

Celem głównym Programu jest doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.