EQPR (Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców) - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

EQPR
- Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców

Українська версія

English version 

 

9 maja 2022 r. Polska przystąpiła do koordynowanego przez Radę Europy projektu European Qualifications Passport for Refugees (EQPR).

Opuszczający swój kraj z powodu wojny lub prześladowań często nie mają czasu ani możliwości zabrania ze sobą dokumentów poświadczających wykształcenie. Ponadto na terenach objętych działaniami wojennymi lub rozruchami dokumentacja szkół, uczelni i archiwów niejednokrotnie jest niedostępna albo ulega zniszczeniu lub zdekompletowaniu, co uniemożliwia odzyskanie potwierdzeń posiadanych kwalifikacji, niezbędnych w procedurze ich formalnego uznania za granicą.

Czym jest EQPR?

Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców (EQPR)  to specjalne międzynarodowe narzędzie umożliwiające weryfikację kwalifikacji uchodźców mimo brakującej lub niewystarczającej dokumentacji odbytego kształcenia. Pozwala ono wydać ustandaryzowany dokument objaśniający kwalifikacje, jakie uchodźca z dużym prawdopodobieństwem uzyskał w świetle dostępnych dowodów.

Rodzaje kwalifikacji podlegających ocenie: wykształcenie wyższe, wykształcenie zawodowe i techniczne oraz praktyka zawodowa, pełne wykształcenie średnie.

Kto może się ubiegać o EQPR? Jak potwierdzić status uchodźcy?

Wniosek o wydanie Europejskiego Paszportu Kwalifikacji dla Uchodźców może złożyć osoba, która otrzymała odpowiedni dokument potwierdzający status uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl oraz osoby z prawem do ochrony tymczasowej.

W przypadku przebywających w Polsce obywateli Ukrainy dotkniętych skutkami konfliktu zbrojnego takimi dokumentami są obecnie:

  • strona paszportu z pieczęcią wjazdu do Polski po 24.02.2022; albo
  • zaświadczenie polskiej Straży Granicznej;
  • PESEL ze statusem UKR.

Co trzeba zrobić by otrzymać Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców?

Procedura uzyskania dokumentu jest wieloetapowa. Uchodźca musi założyć konto w portalu Rady Europy (EQPR IT Platform) i wypełnić szczegółowy formularz samooceny kwalifikacji, a także załączyć wszelkie dostępne dowody uzyskania wykształcenia.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej nie przyjmuje dokumentów w sprawach o przyznanie EQPR, nie przeprowadza samodzielnie procesu ich oceny ani nie wydaje Europejskiego Paszportu Kwalifikacji dla Uchodźców – są to kompetencje Rady Europy. Osoby zainteresowane otrzymaniem EQPR mogą zgłaszać się tylko poprzez portal Rady Europy (EQPR IT Platform).

Sposób założenia konta na platformie, wypełnienia kwestionariusz i dołączenia dokumentów jest pokazany krok po kroku w tej ulotce w języku polskim. Ulotki w innych językach dostępne są na stronie Rady Europy

W kolejnym etapie uczestniczy w ustandaryzowanej rozmowie z dwojgiem odpowiednio przeszkolonych ewaluatorów, którzy znają system edukacji danego kraju. Wywiad przeprowadzany jest w języku, którym uchodźca posługuje się 
w dostatecznym stopniu by opisać swoje doświadczenie edukacyjne. Rozmowa taka może odbywać się on-line albo podczas sesji stacjonarnej, w lokalizacji uzgodnionej z Radą Europy (w Polsce takie sesje mogą odbywać się np. w biurze NAWA w Warszawie – są organizowane w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby wnioskodawców).

W przypadku pozytywnego wyniku oceny, osoba otrzymuje Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców ważny przez 5 lat.

Ile kosztuje ocena kwalifikacji i wydanie Europejskiego Paszportu Kwalifikacji dla Uchodźców?

Zarówno proces oceny dokumentacji uchodźcy jak i wydanie elektronicznego dokumentu EQPR są bezpłatne dla ubiegających się o niego uchodźców.

Jak dokument EQPR może pomóc uchodźcy w dalszym życiu?

Choć dokument ten nie jest formalną decyzją uznania kwalifikacji w danym państwie, zawiera wiarygodną informację, która może być brana pod uwagę przy ubieganiu się o zatrudnienie, a także przyjęcie na studia, kursy dokształcające lub staże. Dodatkowym atutem Europejskiego Paszportu Kwalifikacji dla Uchodźców jest możliwość jego wykorzystania także w innych państwach, które przystąpiły do projektu EQPR (np. Włochy, Francja, Grecja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Rumunia, Mołdawia).

W państwach takich jak Włochy czy Francja osoby, które przeszły taką procedurę, mimo braku oryginałów wszystkich dyplomów czy świadectw zostały z powodzeniem przyjęte na uniwersytety. Inne podjęły zatrudnienie na stanowiskach wymagających potwierdzonego poziomu wykształcenia i umiejętności (więcej o doświadczeniach uchodźców z EQPR – w języku angielskim).

Jak NAWA włącza się w projekt EQPR w Polsce?

Biuro Uznawalności Wyksztalcenia NAWA, jako polski ośrodek sieci ENIC-NARIC,
w ramach swoich działań szkoleniowych i promocyjnych informuje o możliwościach
i zastosowaniach Europejskiego Paszportu Kwalifikacji dla Uchodźców.

Możemy przybliżyć w jaki sposób przeprowadzana jest weryfikacja kwalifikacji na potrzeby wydania EQPR i doradzić czy jest to rozwiązanie odpowiednie w danej sytuacji.

Dzięki uczestnictwu w projekcie EQPR dowiadujemy się na bieżąco w jaki sposób narzędzie to jest wykorzystywane w innych państwach i które dobre praktyki warto wdrożyć także
w Polsce. 

Jesteśmy także otwarci na współpracę z instytucjami, które podejmują decyzje w oparciu o dokumenty potwierdzające wykształcenie. Możemy pomóc w ocenie korzyści i ewentualnego ryzyka związanego z honorowaniem dokumentu Europejskiego Paszportu Kwalifikacji dla Uchodźców w prowadzonych przez nie procedurach.

Sprawozdanie z konferencji EQPR w Warszawie 19 września 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać w NAWA pod nr telefonu 451 058 653 (w języku angielskim, polskim, ukraińskim lub rosyjskim).

Utworzyliśmy także adres email poświęcony projektowi EQPR w Polsce:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Udostępnij