OCTRA 2 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OCTRA 2

Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2 (OCTRA 2)

Od 1 stycznia 2023 r. NAWA, wspólnie z ośrodkami ds. uznawalności wykształcenia z Łotwy, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Irlandii i Rumunii, uczestniczy w projekcie Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2 (OCTRA 2).  W projekt ten są zaangażowane Łotewska Konferencja Rektorów oraz uczelnia BA School of Business and Finance w Rydze.

Czas przewidziany na realizację projektu to 2 lata (01.01.2023 – 31.12.2024).

Koordynatorem projektu jest łotewski ośrodek ENIC-NARIC - Academic Information Centre (AIC).

Cele projektu:

- wzmocnienie dialogu pomiędzy ośrodkami sieci ENIC-NARIC a uczelniami, poprzez uzgodnienie formatu katalogu przedmiotów, w tym  mniejszych jednostek uczenia się (tj. mikropoświadczeń), które prowadziłyby do uporządkowanego i przejrzystego opisu kwalifikacji w szkolnictwie wyższym;

- zainspirowanie instytucji oferujących mikropoświadczenia do wprowadzenia ulepszeń w prezentacji informacji pod kątem ich użyteczności w procesie uznawania wykształcenia.

Działania zrealizowane w ramach projektu OCTRA 2:

- spotkanie inicjujące projekt, zorganizowane AIC w Rydze w dniu 10 marca 2023 r;

- badanie dostępności informacji o mikropoświadczeniach oraz innych mniejszych jednostek uczenia się przygotowywanych przez uczelnie (wkład NAWA oparty był o 60 odpowiedzi od polskich uczelni udzielonych w badaniu ankietowym);

- wywiady z trzema uczelniami z Bielska-Białej, Gniezna i Krakowa dla uzyskania głębszego zrozumienia celu i dostępności mikropoświadczeń w instytucjach szkolnictwa wyższego, a także sposób, w jaki informacje o tych możliwościach uczenia się są prezentowane w instytucjach;

- przygotowanie krajowego raportu na podstawie badania ankietowego i wywiadów z uczelniami, raport dostępny pod linkiem

- spotkanie w Rydze w dniu 14.09.2023 roku dotyczące prezentowania wyników badań przez uczestników projektu; 

- przeprowadzenie peer-learning activity dla ośrodków sieci ENIC-NARIC, 20.03.2024 roku w Warszawie – materiały są dostępne pod linkiem;

- spotkanie robocze grupy projektowej w dniu 21.03.2024 roku w siedzibie NAWA; 

- przygotowanie zaktualizowanej wersji wytycznych dotyczących katalogów przedmiotów odzwierciedlających programy studiów, kursy i mikropoświadczenia, w tym wymiar mikropoświadczeń;

- przeprowadzenie wydarzenia warsztatowego dotyczącego mikropoświadczeń i innych mniejszych jednostek uczenia się dla instytucji szkolnictwa wyższego w dniu 06.06.2024 roku w Warszawie – materiały są dostępne poniżej:

Prezentacja projektu OCTRA 2

Prezentacja Wyniki badań OCTRA 2

OCTRA 2 guidlines

 

Planowane działania w ramach projektu OCTRA 2:

- konferencja podsumowująca projekt OCTRA 2, która odbędzie się w październiku 2024 roku w Rydze.

                                    

Informacje o projekcie na stronie AIC (w języku angielskim).

Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+ KA3: Support to policy reforms.

Logo EU

Udostępnij