Uznawalność - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

Jeśli potrzebujesz pisemnej informacji na temat możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce na przykład w celu podjęcia pracy lub kontynuacji studiów, możesz złożyć w NAWA wniosek o jej wydanie zgodnie z poniższą instrukcją.

 1. Wypełnij i podpisz wniosek pdfWniosek-o-wydanie-informacji.pdf372.66 KB

Wniosek należy wypełnić w języku polskim lub angielskim. Nazwy uzyskanych dyplomów, tytułów i stopni oraz nazwy instytucji należy podać w brzmieniu oryginalnym – o ile w dokumentach nazwy te zostały zapisane w alfabecie łacińskim. Nazwy zapisane innym alfabetem należy wpisać zgodnie z ich tłumaczeniem na język polski lub angielski.

Podpisując wniosek wyrażasz zgodę na:

 • przetwarzanie danych osobowych w celu wydania informacji o możliwości uznania dokumentów (dane te podlegają ochronie i nie są udostępniane na zewnątrz Agencji),
 • weryfikację autentyczności dokumentów – o ile będzie to konieczne.
 1. Przygotuj odpowiedni komplet dokumentów:
 • poświadczoną kopię dyplomu (lub innego dokumentu), którego ma dotyczyć opinia;
 • w przypadku dyplomów ukończenia studiów wyższych – poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego przebieg kształcenia, np.: poświadczoną kopię suplementu do dyplomu, transkryptu, zaświadczenia o zdanych egzaminach, wypisu przedmiotów i ocen lub indeksu;
 • kserokopię dyplomu lub innego dokumentu (wraz z ww. suplementem lub transkryptem – jeśli były to studia), który stanowił podstawę przyjęcia na studia prowadzące do uzyskania opiniowanego dyplomu lub nadania stopnia/tytułu naukowego;
 • kserokopia tłumaczenia ww. dokumentów na język polski w przypadku, gdy były one wydane w języku innym niż: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, ukraiński;
 • kserokopię dowodu tożsamości;
 • kserokopię dokumentu stwierdzającego zmianę nazwiska (jeśli dyplom został wydany na nazwisko inne, niż obecnie używane).

 

UWAGA!

Przez poświadczoną kopię dokumentu rozumie się kopię potwierdzoną przez polskiego notariusza albo przez konsula RP w państwie wydania dokumentu.

 

Tłumaczenia dokumentów (o ile są wymagane) powinny zostać wykonane przez polskiego tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych.

 1. Wniosek wraz kompletem dokumentów prześlij pocztą na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Informacja zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów i wysłana listem zwykłym na wskazany adres do korespondencji w Polsce.

Informacje wydawane są w języku polskim.

Udostępnij