Baza aktów prawnych - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Przepisy regulujące kwestie uznawalności zagranicznego wykształcenia w Polsce:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742) – zobacz wyciąg lub pełny tekst

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881) – zobacz pełny tekst oraz przeczytaj informacje na temat procedury nostryfikacji lub potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. poz. 1877) – zobacz pełny tekst oraz przeczytaj wyjaśnienie

Umowy międzynarodowe - pełna lista umów międzynarodowych dostępna jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konwencja o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzona w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r. (tzw. Konwencja Lizbońska) – zobacz tekst oryginalny wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski

Teksty uzupełniające do Konwencji Lizbońskiej:

  • Zmienione zalecenie w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą (przyjęte przez Komitet Konwencji Lizbońskiej na piątym posiedzeniu w Sèvres) – zobacz tekst oryginalny lub tłumaczenie
  • Zmienione zalecenie w sprawie uznawania wspólnych dyplomów – zobacz tekst oryginalny lub tłumaczenie
  • Zalecenie w sprawie uznawania wykształcenia uchodźców na podstawie Konwencji Lizbońskiej i Memorandum Wyjaśniające – zobacz tekst oryginalny lub tłumaczenie
  • Zalecenie w sprawie stosowania ram kwalifikacji przy uznawaniu wykształcenia uzyskanego za granicą  – zobacz tekst oryginalny lub tłumaczenie
  • Wytyczne w sprawie tworzenia krajowych systemów informacji online – zobacz tekst oryginalny lub tłumaczenie

 

 

Udostępnij