Jakie dokumenty potwierdza NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W NAWA możesz poświadczyć następujące dokumenty wydane przez polskie szkoły wyższe:

 • oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym)
  • dyplomów ukończenia studiów
  • suplementów do dyplomu
  • dyplomów doktorskich
  • dyplomów habilitacyjnych;
 • oryginały lub duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
 • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.

Klauzulą apostille mogą zostać poświadczone dokumenty zawierające podpis oraz stempel imienny (lub wdrukowane imię i nazwisko) osoby uprawnionej do ich podpisania, wraz ze wskazaniem funkcji, jaką ta osoba pełni na uczelni.

 

Jakich dokumentów nie potwierdzamy

 

NAWA nie poświadcza dokumentów innych, niż wyżej wymienione. W sprawie możliwości poświadczenia np. kopii notarialnych lub tłumaczeń przysięgłych skontaktuj się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille-legalizacja-dokumentow .

NAWA nie poświadcza również dokumentów wydanych przez uczelnie kościelne, instytuty badawcze oraz Polską Akademię Nauk. Organami właściwymi do ich poświadczenia są:

 • Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski – w przypadku dokumentów wydanych przez uczelnię kościelną;
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk – w przypadku dokumentów wydanych przez Polską Akademię Nauk;
 • Minister nadzorujący dany instytut naukowy – w przypadku dokumentów wydanych przez instytut naukowy.

W przypadku dokumentów wydanych przez inne instytucje (np. prawosławne seminaria duchowne) – skontaktuj się z Działem Legalizacji MSZ.

Udostępnij