Uznawanie stopni i tytułów naukowych - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

1. Stwierdzanie równoważności stopni naukowych

Możesz posługiwać się polskim odpowiednikiem zagranicznego stopnia naukowego, jeśli spełnia on co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • jest objęty zapisami umowy międzynarodowej dotyczącej równoważności wykształcenia,
  • został nadany przez uprawnioną do tego instytucję działającą w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA,
  • został wydany w innym państwie i uznany na podstawie przepisów o nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą (dowiedz się więcej o procedurze nostryfikacji stopni naukowych).

Podstawa prawna:

  • umowy międzynarodowe,
  • art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85),
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U.  poz. 1877).

 

2. Uznawanie zagranicznych habilitacji

W przypadku, gdy procedura habilitacji nie kończy się w danym kraju uzyskaniem stopnia naukowego, dokument wydany po jej zakończeniu nie może zostać uznany za równoważny z dyplomem potwierdzającym uzyskanie stopnia naukowego w Polsce.

Podstawa prawna: art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85).

 

3. Stwierdzanie równoważności tytułu profesora

Jeśli uzyskałeś za granicą tytuł profesora, to stwierdzenie jego równoważności z polskim tytułem naukowym jest możliwe tylko na podstawie umowy międzynarodowej. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85) nie przewiduje – w przypadku braku umów międzynarodowych – możliwości uznawania równoważności tytułu profesora nadanego za granicą z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji.

Udostępnij