Uznawanie stopni i tytułów naukowych - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

1. Stwierdzanie równoważności stopni naukowych

Możesz posługiwać się polskim odpowiednikiem zagranicznego stopnia naukowego, jeśli spełnia on co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • jest objęty zapisami umowy międzynarodowej dotyczącej równoważności wykształcenia,
  • został nadany przez uprawnioną do tego instytucję działającą w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA,
  • został wydany w innym państwie i uznany na podstawie przepisów o nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą (dowiedz się więcej o procedurze nostryfikacji stopni naukowych).

 WAŻNE!

Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nie może zostać uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem, jeżeli:

1) instytucja, która go nadała:

a) nie działa w systemie szkolnictwa wyższego i nauki żadnego państwa lub

b) w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego i nauki działa ta instytucja, w dniu nadania tego stopnia nie posiadała uprawnień do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki;

2) kształcenie prowadzące do uzyskania tego stopnia albo część tego kształcenia realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym kształcenie to było prowadzone.

 

Podstawa prawna:

  • umowy międzynarodowe,
  • art. 328 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742),
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. poz. 1877).

 

2. Uznawanie zagranicznych habilitacji

W przypadku, gdy procedura habilitacji nie kończy się w danym kraju uzyskaniem stopnia naukowego, dokument wydany po jej zakończeniu nie może zostać uznany za równoważny z dyplomem potwierdzającym uzyskanie stopnia naukowego w Polsce.

Podstawa prawna: art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

3. Stwierdzanie równoważności tytułu profesora

Jeśli uzyskałeś za granicą tytuł profesora, to stwierdzenie jego równoważności z polskim tytułem naukowym jest możliwe tylko na podstawie umowy międzynarodowej. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742) nie przewiduje – w przypadku braku umów międzynarodowych – możliwości uznawania równoważności tytułu profesora nadanego za granicą z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji.

Udostępnij