Wydawanie informacji o zagranicznych dyplomach - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Jeśli potrzebujesz pisemnej informacji na temat możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce na przykład w celu podjęcia pracy lub kontynuacji studiów, możesz skorzystać z systemu KWALIFIKATOR lub złożyć w NAWA wniosek o jej wydanie zgodnie z poniższą instrukcją.

Informacje wydawane są bezpłatnie, wyłącznie w języku polskim.

UWAGA! Z uwagi na ogromną ilość wniosków:

- NAWA nie odpowiada na zapytania dotyczące statusu sprawy przed upływem terminu 60 dni, licząc od daty otrzymania dokumentów. Datę dostarczenia korespondencji do NAWA można sprawdzić samodzielnie na stronie internetowej Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w zależności od sposobu wysłania dokumentów;

- czas rozpatrywania wniosków o wydanie informacji o zagranicznych dyplomach może ulec wydłużeniu i przekroczyć wskazany poniżej termin 60 dni. 

 

1. Wypełnij i podpisz wniosek pdfWniosek o wydanie informacji o zagranicznym dyplomie.pdf137.98 KB

 pdfЯк отримати документ про визнання іноземного диплома         

 pdfЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНОЗЕМНИЙ ДИПЛОМ

Wniosek możesz wypełnić w języku polskim lub angielskim. W części dotyczącej opiniowanego dokumentu oraz w części dotyczącej poprzedniego dokumentu o wykształceniu nazwy uzyskanych dyplomów, tytułów i stopni oraz nazwy instytucji podaj w brzmieniu oryginalnym – o ile w dokumentach nazwy te zostały zapisane w alfabecie łacińskim. Nazwy zapisane innym alfabetem wpisz natomiast zgodnie z ich tłumaczeniem na język polski lub angielski.

Podpisując wniosek oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią obowiązku informacyjnego RODO oraz wyrażasz zgodę na weryfikację autentyczności dokumentów – o ile będzie to konieczne.

 

2. Przygotuj odpowiedni komplet dokumentów (dokumenty te nie podlegają zwrotowi):

 • poświadczoną kopię dyplomu (lub innego dokumentu), którego ma dotyczyć opinia;
 • poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego przebieg kształcenia, np.: poświadczoną kopię suplementu do dyplomu, transkryptu, zaświadczenia o zdanych egzaminach, wypisu przedmiotów i ocen lub indeksu - w przypadku opiniowania dyplomów ukończenia studiów wyższych;

UWAGA! Przez poświadczoną kopię dokumentu rozumie się kopię potwierdzoną przez polskiego notariusza albo przez konsula RP w państwie wydania dokumentu 

 • kserokopię dyplomu lub innego dokumentu (wraz z ww. suplementem lub transkryptem – jeśli były to studia), który stanowił podstawę przyjęcia na studia prowadzące do uzyskania opiniowanego dyplomu lub nadania stopnia/tytułu naukowego;
 • kserokopię tłumaczenia ww. dokumentów na język polski w przypadku, gdy były one wydane w języku innym niż: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, ukraiński;

UWAGA! Tłumaczenia dokumentów (o ile są wymagane) powinny zostać wykonane przez polskiego tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych 

 • kserokopię dowodu tożsamości;
 • kserokopię dokumentu stwierdzającego zmianę nazwiska (jeśli dyplom został wydany na nazwisko inne, niż obecnie używane).

 

3. Wniosek wraz kompletem dokumentów prześlij pocztą na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Informacja zostanie wydana w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów i wysłana listem poleconym na wskazane we wniosku nazwisko i adres do korespondencji w Polsce.

Informacje o zagranicznych dyplomach wydawane są bezpłatnie.

Informacje o zagranicznych dyplomach wydawane są wyłącznie w języku polskim.

4. Wniosek o wydanie informacji o zagranicznym dyplomie można również złożyć w Kancelarii NAWA codziennie w godz. 8.30 - 16.30.

W godz. 9.00 - 11.00 istnieje możliwość wstępnej weryfikacji kompletności dokumentów przez pracownika Biura Uznawalności Wykształcenia. 

UWAGA!

 • Wstępna weryfikacja odbywa się wyłącznie we wskazanych powyżej godzinach.
 • Weryfikacja dotyczy wyłącznie oceny kompletności wniosku i nie ma wpływu na wynik weryfikacji merytorycznej.
 • W toku dalszej weryfikacji może okazać się, że złożona dokumentacja wymaga uzupełnienia. O brakujących dokumentach wnioskodawca zostanie poinformowany e-mailem.
 • Wnioski wstępnie zweryfikowane składane są przez wnioskodawcę w Kancelarii, w celu rejestracji.
 • Wstępna weryfikacja nie wpływa na ww. termin rozpatrzenia wniosku o wydanie informacji o zagranicznym dyplomie.

Udostępnij