Wydawanie informacji o zagranicznych dyplomach - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Jeśli potrzebujesz pisemnej informacji na temat możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce na przykład w celu podjęcia pracy lub kontynuacji studiów, możesz złożyć w NAWA wniosek o jej wydanie zgodnie z poniższą instrukcją. Informacje wydawane są bezpłatnie, wyłącznie w języku polskim.

1. Wypełnij i podpisz wniosek pdfWniosek-o-wydanie-informacji-RODO.pdf442.54 KB

Wniosek należy wypełnić w języku polskim lub angielskim. Nazwy uzyskanych dyplomów, tytułów i stopni oraz nazwy instytucji należy podać w brzmieniu oryginalnym – o ile w dokumentach nazwy te zostały zapisane w alfabecie łacińskim. Nazwy zapisane innym alfabetem należy wpisać zgodnie z ich tłumaczeniem na język polski lub angielski.

Podpisując wniosek wyrażasz zgodę na:

  • przetwarzanie danych osobowych w celu wydania informacji o możliwości uznania dokumentów (dane te podlegają ochronie i nie są udostępniane na zewnątrz Agencji),
  • weryfikację autentyczności dokumentów – o ile będzie to konieczne.

2. Przygotuj odpowiedni komplet dokumentów:

UWAGA! Przez poświadczoną kopię dokumentu rozumie się kopię potwierdzoną przez polskiego notariusza albo przez konsula RP w państwie wydania dokumentu 

  • poświadczoną kopię dyplomu (lub innego dokumentu), którego ma dotyczyć opinia;
  • poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego przebieg kształcenia, np.: poświadczoną kopię suplementu do dyplomu, transkryptu, zaświadczenia o zdanych egzaminach, wypisu przedmiotów i ocen lub indeksu - w przypadku opiniowania dyplomów ukończenia studiów wyższych;
  • kserokopię dyplomu lub innego dokumentu (wraz z ww. suplementem lub transkryptem – jeśli były to studia), który stanowił podstawę przyjęcia na studia prowadzące do uzyskania opiniowanego dyplomu lub nadania stopnia/tytułu naukowego;
  • kserokopię tłumaczenia ww. dokumentów na język polski w przypadku, gdy były one wydane w języku innym niż: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, ukraiński;

UWAGA! Tłumaczenia dokumentów (o ile są wymagane) powinny zostać wykonane przez polskiego tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych 

  • kserokopię dowodu tożsamości;
  • kserokopię dokumentu stwierdzającego zmianę nazwiska (jeśli dyplom został wydany na nazwisko inne, niż obecnie używane).

3. Wniosek wraz kompletem dokumentów prześlij pocztą na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Informacja zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów i wysłana listem poleconym na wskazane we wniosku nazwisko i adres do korespondencji w Polsce.

Udostępnij