Wydawanie informacji o zagranicznych dyplomach - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Jeśli potrzebujesz pisemnej informacji na temat możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce na przykład w celu podjęcia pracy lub kontynuacji studiów, możesz skorzystać z systemu KWALIFIKATOR lub złożyć w NAWA wniosek o jej wydanie zgodnie z poniższą instrukcją.

Informacje wydawane są bezpłatnie, wyłącznie w języku polskim.

 

UWAGA! W związku ze zmianą organizacji pracy NAWA, spowodowaną zagrożeniem epidemicznym na terenie Polski, czas rozpatrywania wniosków o wydanie informacji o zagranicznych dyplomach może ulec wydłużeniu i przekroczyć wskazany poniżej termin 30 dni. 

 

1. Wypełnij i podpisz wniosek pdfWniosek-o-wydanie-informacji-o-zagranicznym-dyplomie-2020.pdf137.98 KB

Wniosek możesz wypełnić w języku polskim lub angielskim. W części dotyczącej opiniowanego dokumentu oraz w części dotyczącej poprzedniego dokumentu o wykształceniu nazwy uzyskanych dyplomów, tytułów i stopni oraz nazwy instytucji podaj w brzmieniu oryginalnym – o ile w dokumentach nazwy te zostały zapisane w alfabecie łacińskim. Nazwy zapisane innym alfabetem wpisz natomiast zgodnie z ich tłumaczeniem na język polski lub angielski.

Podpisując wniosek oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią obowiązku informacyjnego RODO oraz wyrażasz zgodę na weryfikację autentyczności dokumentów – o ile będzie to konieczne.

 

2. Przygotuj odpowiedni komplet dokumentów (dokumenty te nie podlegają zwrotowi):

  • poświadczoną kopię dyplomu (lub innego dokumentu), którego ma dotyczyć opinia;
  • poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego przebieg kształcenia, np.: poświadczoną kopię suplementu do dyplomu, transkryptu, zaświadczenia o zdanych egzaminach, wypisu przedmiotów i ocen lub indeksu - w przypadku opiniowania dyplomów ukończenia studiów wyższych;

UWAGA! Przez poświadczoną kopię dokumentu rozumie się kopię potwierdzoną przez polskiego notariusza albo przez konsula RP w państwie wydania dokumentu 

  • kserokopię dyplomu lub innego dokumentu (wraz z ww. suplementem lub transkryptem – jeśli były to studia), który stanowił podstawę przyjęcia na studia prowadzące do uzyskania opiniowanego dyplomu lub nadania stopnia/tytułu naukowego;
  • kserokopię tłumaczenia ww. dokumentów na język polski w przypadku, gdy były one wydane w języku innym niż: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, ukraiński;

UWAGA! Tłumaczenia dokumentów (o ile są wymagane) powinny zostać wykonane przez polskiego tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych 

  • kserokopię dowodu tożsamości;
  • kserokopię dokumentu stwierdzającego zmianę nazwiska (jeśli dyplom został wydany na nazwisko inne, niż obecnie używane).

 

3. Wniosek wraz kompletem dokumentów prześlij pocztą na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Informacja zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów i wysłana listem poleconym na wskazane we wniosku nazwisko i adres do korespondencji w Polsce.

Udostępnij