qENTRY+ - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

International Database on Higher Education Entry Qualifications (qENTRY+)

Od września 2020 r. do sierpnia 2022 r. NAWA uczestniczyła w projekcie qENTRY+ , koordynowanym przez włoski ośrodek uznawalności CIMEA. Partnerami w projekcie były również ośrodki ENIC-NARIC z Belgii (Flandrii), Bułgarii i Holandii.

Projekt koncentrował się na kwalifikacjach, które uprawniają do wstępu na studia wyższe w systemach edukacji poszczególnych państw.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

- poszerzenie i uzupełnienie zasobów bazy Q-ENTRY Database, zawierającej informacje o świadectwach i innych dokumentach uprawniających do podjęcia studiów;  w chwili zakończenia projektu objęła ona 115 kwalifikacji z 55 państw, oraz międzynarodowe kwalifikacje International Baccalaureate i European Baccalaureate;

- badania w formie grup fokusowych, skupione na wyzwaniach i potrzebach uczelni w zakresie współpracy i wsparcia we wprowadzeniu i stosowaniu automatycznego uznawania kwalifikacji na poziomie średnim w celu podjęcia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych;

- warsztat dotyczący wspierania uczelni w wyzwaniach związanych z automatycznym uznawaniem zagranicznych świadectw, przeprowadzony podczas dorocznego spotkania ośrodków uznawalności ENIC i NARIC w dniach 19-21 czerwca 2022 r. w Dublinie.

Wnioski z przeprowadzonego przez każdego z partnerów projektu badania oraz informacje zebrane od ekspertów z ośrodków uznawalności stały się podstawą do opracowania publikacji:

Automatic Recognition in Practice: examples and tools from the project partner countries

Zawiera ona informacje o wymaganiach co do dokumentów uprawniających do wstępu na studia w każdym z państw partnerskich oraz wskazówki i przykłady dobrych praktyk w uznawalności zagranicznych świadectw.

Informacje o projekcie na stronie CIMEA (w języku angielskim).

Realizacja projektu finansowana była ze środków Komisji Europejskiej.

 

logosbeneficaireserasmusleft pl 0

Udostępnij