Zaliczanie okresu studiów - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Przenoszenie się studentów w czasie trwania studiów

Jeśli jesteś studentem w uczelni zagranicznej i chcesz przenieść się do uczelni polskiej, możesz to zrobić za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej. Warunkiem przeniesienia jest wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszczasz.

Podstawa prawna : art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.).

Wznawianie studiów

Jeśli byłeś studentem uczelni zagranicznej, lecz z jakiegoś powodu przerwałeś studia – możesz je wznowić w polskiej uczelni na zasadach określonych w regulaminie studiów obowiązującym w tej uczelni. Regulamin studiów powinien określać warunki przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osiągnięć.

Podstawa prawna:  §1 ust. 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. poz. 1302).

Zaliczanie okresu studiów potwierdzonych dyplomem uzyskanym za granicą

Niektóre dyplomy uzyskane za granicą nie mają swojego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa wyższego – są to np. dyplomy ukończenia studiów krótkich (takie, jak amerykański Associate czy ukraiński młodszy specjalista) lub dyplomy potwierdzające ukończenie niepełnych studiów drugiego stopnia (jak brytyjskie Postgraduate Diploma). Dyplomy takie najczęściej nie dają w kraju ich uzyskania prawa do podjęcia studiów na kolejnym cyklu kształcenia, w związku z tym nie dają też takich uprawnień w Polsce. Za granicą mogą one jednak uprawniać do uzyskania w skróconym trybie np. dyplomu ukończenia studiów pierwszego czy drugiego stopnia. W takim przypadku możesz zwrócić się do polskiej uczelni z prośbą o przyjęcie na studia i zaliczenie na ich poczet zajęć odbytych w uczelni zagranicznej. Decyzję o tym, czy i które zajęcia mogą zostać zaliczone, podejmuje uczelnia przyjmująca na studia.

Podstawa prawna:

  • art. 165 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.),
  • umowy międzynarodowe.

Udostępnij

Menu