Badania i analizy - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

NAWA to nie tylko finansowanie programów na rzecz wzrostu internacjonalizacji nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Istotną częścią naszej aktywności jest działalność badawcza i analityczna.

Obszar, w którym przede wszystkim sytuują się prowadzone badania i analizy jest odzwierciedleniem  celów działań Agencji, tj.:

  1. Wspieranie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.
  2. Popularyzacja języka i kultury polskiej za granicą.
  3. Wzmacnianie obecności polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej.
  4. Ułatwianie międzynarodowego transferu wiedzy oraz umiejętności do nauki i gospodarki.
  5. Cel horyzontalny: rozwój instytucjonalny Agencji.

Efektem realizowanych badań i analiz jest dostarczanie pogłębionej wiedzy na temat głównych zjawisk zachodzących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą. Zgromadzona w ten sposób wiedza jest wykorzystywana nie tylko wewnętrznie w procesach udoskonalania oferty programowej Agencji. Wyniki analiz przyczyniają się również do jak najlepszej realizacji założeń polityki naukowej państwa. Jest to możliwe m.in.  poprzez uzyskanie gruntownej wiedzy o związku między działaniami Agencji a ich efektami (zwłaszcza długookresowymi) oraz pokazanie odłożonych w czasie ich rezultatów, wykraczających poza bezpośrednich interesariuszy Agencji (tj. otoczenie instytucji nauki i szkolnictwa wyższego).

Udostępnij