Badania i analizy - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

NAWA to nie tylko finansowanie programów na rzecz wzrostu internacjonalizacji nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Istotną częścią naszej aktywności jest działalność badawcza i analityczna.

Obszar, w którym przede wszystkim sytuują się prowadzone badania i analizy jest odzwierciedleniem  celów działań Agencji, tj.:

  1. Wzmocnienie międzynarodowej współpracy naukowców w ramach polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.
  2. Wzmocnienie współpracy międzynarodowej polskich uczelni i instytucji naukowych.
  3. Zwiększenie liczby wyróżniających się studentów z zagranicy na polskich uczelniach.
  4. Rozpowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki
  5. Powiększanie międzynarodowej społeczności osób znających język i kulturę polską.

Efektem realizowanych badań i analiz jest dostarczanie pogłębionej wiedzy na temat głównych zjawisk zachodzących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą. Zgromadzona w ten sposób wiedza jest wykorzystywana nie tylko wewnętrznie w procesach udoskonalania oferty programowej Agencji. Wyniki analiz przyczyniają się również do jak najlepszej realizacji założeń polityki naukowej państwa. Jest to możliwe m.in.  poprzez uzyskanie gruntownej wiedzy o związku między działaniami Agencji a ich efektami (zwłaszcza długookresowymi) oraz pokazanie odłożonych w czasie ich efektów, wykraczających poza bezpośrednich interesariuszy Agencji (tj. otoczenie instytucji nauki i szkolnictwa wyższego).

Udostępnij