DigiNet - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Digital innovations in credential evaluation and the networks (DigiNet)

Jak sprawić by dokumenty potwierdzające wykształcenie były uznawane pomiędzy państwami w całkowicie elektronicznej procedurze?

Odpowiedzi na to pytanie szukają partnerzy projektu DigiNet.

W projekcie biorą udział ośrodki ENIC-NARIC z Estonii, Francji, Kanady, Niemiec, Szwecji, Włoch oraz Holandii. W ramach grupy sterującej współpracują z nimi eksperci Groningen Declaration Network (GDN) oraz EMREX. Koordynatorem projektu jest holenderski Nuffic.

W oparciu o spostrzeżenia i wnioski z zakończonego w 2020 r. projektu DigiRec, ustalono dwa główne filary projektu:

1. Każdy z uczestniczących w projekcie ośrodków ENIC-NARIC dokonuje oceny własnych procedur pod kątem stopnia ich digitalizacji (na etapie przyjęcia dokumentów, wewnętrznych procesów administracyjnych oraz wydania oceny lub informacji o zagranicznym dyplomie). Identyfikuje elementy procesu, które należy lub można usprawnić w oparciu o nowe technologie i ustala priorytety działań.

Współpraca pomiędzy partnerami oraz komentarze ekspertów z Grupy Sterującej umożliwiają wymianę doświadczeń; ułatwiają też wybór najlepszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Ostatecznym efektem są indywidualne plany wdrożeniowe, dostosowane do stopnia zaawansowania każdego z ośrodków w elektronizacji procesów uznawalności.

2. Partnerzy zorganizują mini-seminarium dla członków sieci ENIC-NARIC. Pozwoli ono na zaprezentowanie przykładów i przedyskutowanie strategii stopniowej digitalizacji procesu uznawania wykształcenia. W oparciu o możliwości współpracy w ramach sieci, ustalone zostaną rekomendacje i priorytety do osiągnięcia na poziomie europejskim.

Wyniki działań w ramach projektu zostaną udokumentowane w raportach.

Informacje o projekcie na stronie koordynatora (Nuffic).

PublikacjaDigitalisation of credential evaluation workflows

Realizacja projektu finansowana jest ze środków Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+ KA3: Support to policy reforms.

 

logosbeneficaireserasmusleft pl 0

Udostępnij