MICROBOL - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Micro-credentials linked to the Bologna key commitments  (MICROBOL)

Dyrektor Biura uznawalności wykształcenia jako przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki uczestniczy w realizacji projektu MICROBOL.

Celem projektu jest zidentyfikowanie czy i jak można wykorzystać istniejące narzędzia bolońskie i/lub jak należy je dostosować, aby mogły być stosowane do tzw. mikropoświadczeń (microcredentials).

Projekt skupia się przede wszystkim na mikropoświadczeniach dostarczanych przez instytucje szkolnictwa wyższego lub w powiązaniu z nimi, ale dotyka również tych dostarczanych w całości przez firmy lub organizacje non-profit, systemu "otwartych odznak" i innych elementów "mikro"-nauczania, które mogą być uznawane przez instytucje szkolnictwa wyższego.


Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzona zostanie analiza dokumentów, po której nastąpią działania w ramach trzech grup roboczych, skupiające się na trzech obszarach:

  • ramach kwalifikacji,
  • uznawalności wykształcenia,
  • zapewnianiu jakości kształcenia.

W wyniku spotkań i warsztatów, podczas których przedstawiciele ministerstw, eksperci i zainteresowane strony ocenią obecne praktyki i polityki związane z mikropoświadczeniami, w ramach projektu zaproponowane zostaną wspólne europejskie ramy dla microcredentials.

Koordynatorem projektu jest flamandzkie Ministerstwo Edukacji. Partnerami projektu są:

  • Ministerstwo Edukacji i Kultury Finlandii,,
  • CIMEA – ośrodek ENIC-NARIC z Włoch,
  • EUA (European University Association),
  • ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education),
  • partner stowarzyszony: EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education).

W pracach poszczególnych grup uczestniczą eksperci powoływani przez ministerstwa do spraw ram kwalifikacji, uznawalności wykształcenia oraz zapewniania jakości kształcenia.

Więcej informacji o projekcie (w języku angielskim).

 

logosbeneficaireserasmusleft pl 0

Udostępnij