OCTRA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Online course catalogues and databases for transparency and recognition (OCTRA)

Od 1 października 2020 do 30 września 2022 r. NAWA, wspólnie z ośrodkami ds. uznawalności wykształcenia z Łotwy, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji i Estonii, uczestniczyła w projekcie Online course catalogues and databases for transparency and recognition (OCTRA)W projekt ten zaangażowana była także Łotewska Konferencja Rektorów oraz uczelnia BA School of Business and Finance w Rydze.

Koordynatorem projektu był łotewski ośrodek ENIC-NARIC - Academic Information Centre (AIC).

Cele projektu:

- wypracowanie wskazówek i narzędzi, które pomogą uczelniom w bardziej przejrzystym przedstawieniu informacji o programach studiów i przedmiotach – w oparciu o ECTS Users’ guide (2015) –  z uwzględnieniem danych potrzebnych w procesie uznawania dyplomów;

- zainspirowanie instytucji odpowiedzialnych za krajowe bazy danych o kwalifikacjach do wprowadzenia ulepszeń w prezentacji informacji użytecznych z punktu widzenia międzynarodowej uznawalności.

Działania zrealizowane w ramach projektu OCTRA:

- badanie dostępności i zawartości katalogów przedmiotów szkół wyższych oraz jakości publicznych baz danych programów studiów w państwach uczestniczących (wkład NAWA oparty był o 131 odpowiedzi od polskich uczelni udzielonych w badaniu ankietowym oraz 3 studia przypadku – pogłębione analizy stron internetowych uczelni z Opola, Szczecina i Warszawy, a także przegląd zawartości baz danych takich jak RAD-on oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji);

- dwa międzynarodowe spotkania online dla ekspertów z zaangażowanych instytucji poświęcone wymianie doświadczeń (w tym jedno organizowane przez NAWA – 30.03.2022 r.);

- warsztaty dla szkół wyższych w krajach partnerskich (spotkania dla polskich uczelni, które wzięły udział w badaniu ankietowym, odbyły się online 29 i 30 czerwca 2022 r.);

- opracowanie wskazówek i rekomendacji dotyczących formatu i zawartości katalogów przedmiotów oraz prostych narzędzi pomocnych w ocenie jakości informacji udostępnianych przez daną uczelnię;

- rekomendacje ulepszeń krajowych baz danych o programach studiów pod kątem przydatności w uznawalności wykształcenia;

- 29 sierpnia 2022 r. w Rydze odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca rezultaty projektu (więcej informacji w tym artykule).

Dokumenty wypracowane w ramach projektu:

                                             

Cover report OCTRA

“Online Course Catalogues and Databases for Transparency and Recognition”
– raport porównawczy

Cover guidelines OCTRA

Guidelines on improvement of course catalogues for the use in credential evaluation

Informacje o projekcie na stronie AIC (w języku angielskim).

Realizacja projektu finansowana jest ze środków Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+ KA3: Support to policy reforms.

 

logosbeneficaireserasmusleft pl 0

Udostępnij