Rola katalogów programów studiów w uznawalności – relacja z konferencji podsumowującej projekt OCTRA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Przedstawiciele Biura Uznawalności Wykształcenia NAWA oraz Akademii Leona Koźmińskiego wystąpili na konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt „Online course catalogues and databases for transparency and recognition – OCTRA, która odbyła się w Rydze.

NAWA jest jednym z partnerów projektu, którego celem było zbadanie, jak zakres i sposób przedstawienia na stronie internetowej uczelni informacji na temat programów studiów oraz poszczególnych przedmiotów może ułatwić lub utrudnić pracę profesjonalnych ewaluatorów odpowiedzialnych za ocenę zagranicznego wykształcenia i wpłynąć na uznanie dyplomu w innych państwach.

Konferencję otworzyła Baiba Ramina, dyrektor Academic Information Centre (AIC) – łotewskiego ośrodka ENIC-NARIC i organizatora wydarzenia – oraz Ruta Muktupavela z Łotewskiej Konferencji Rektorów.

Hanna Reczulska, dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia NAWA, opowiedziała o najważniejszych działaniach zrealizowanych w projekcie, takich jak przeprowadzone na szeroką skalę ankiety wśród uczelni, pogłębione wywiady z wybranymi instytucjami akademickimi, międzynarodowe spotkania peer-learning oraz krajowe warsztaty dla uczelni. Dżenan Omanowić z ośrodka ENIC z Bośni i Hercegowiny zaprezentował natomiast zalecenia dotyczące tworzenia katalogów studiów, które zostały opracowane na podstawie wniosków z przeprowadzonych działań.

Zalecenia opublikowano w formie dokumentu Guidelines on improvement of course catalogues for the use in credential evaluation, który zawiera także wypracowane w projekcie narzędzia do oceny informacji udostępnianych przez uczelnie. Dokument ten oraz pełny raport z projektu można pobrać tutaj.

 

Z prezentacją wystąpił również p. Adam Miziołek, reprezentujący warszawską Akademię Leona Koźmińskiego – jedną z polskich uczelni, której strona internetowa została poddana pogłębionej ocenie pod kątem dostępności informacji potrzebnych przy uznawaniu dyplomów. Opowiedział o zmianach już wprowadzonych w oparciu o wyniki analizy, dotyczących uporządkowania informacji o programach studiów, zasadach ich prowadzenia oraz o samej uczelni, a także o planach dalszych działań.

O własnych doświadczeniach w opracowywaniu katalogów przedmiotów lub korzystaniu z nich wypowiedzieli się także: Raimoda Markeviciene, dyrektor Biura współpracy międzynarodowej  Uniwersytetu Wileńskiego, Paul Norris, szef brytyjskiego ośrodka ENIC oraz wiceprezydent sieci ENIC, Gunnar Vaht kierujący estońskim ośrodkiem ENIC-NARIC, a także – jako reprezentant studentów - Oraz Myradov z European Students Union. Aktywny udział wzięli także przedstawiciele maltańskiego ośrodka uznawalności oraz Konfederacji Pracodawców Łotwy.

Wypowiedzi ekspertów oraz wyniki dyskusji panelowej prowadzą do kilku ważnych wniosków. Głównym adresatem informacji o programach studiów są zawsze obecni i potencjalni studenci, dlatego ich głos przy tworzeniu i ocenie informacji powinien być bardziej uwzględniany. Potrzebne jest także uczestnictwo innych grup odbiorców – właśnie ewaluatorów kwalifikacji czy pracodawców – którzy biorą pod uwagę dostępne informacje o programach studiów przy podejmowaniu decyzji istotnych życiowo dla posiadaczy dyplomu. Wszystkie te grupy wskazały potrzebę transparentności informacji. Dużym wyzwaniem w tym kontekście jest jednak kwestia własności intelektualnej wykładowców, a także, zwłaszcza w ujęciu globalnym, różnorodność systemów kształcenia i podejść, która powoduje rozbieżności w rozumieniu tych samych pojęć czy wzorów prezentacji informacji. Ważną rolę w dostarczaniu niezależnej od uczelni informacji o studiach pełnią krajowe bazy danych o kwalifikacjach, prowadzone najczęściej przez instytucje publiczne. Skuteczne korzystanie z nich wymaga jednak często dobrej znajomości systemu edukacji danego państwa i stosowanych pojęć.

Projekt OCTRA rozpoczął dialog z uczelniami odnośnie tworzenia katalogów studiów uwzględniających potrzeby różnych użytkowników. Proces upowszechniania takich katalogów będzie długotrwały, ale warto podjąć ten wysiłek. W przyszłości potrzebna jest także współpraca z instytucjami oceny jakości kształcenia, pod kątem uznania jakości katalogów programów studiów za jedno z kryteriów oceny dokonywanej przez komisje zapewniania jakości (akredytacji).

Wszystkie prezentacje z konferencji (w języku angielskim).

Strona NAWA poświęcona projektowi OCTRA

Realizacja projektu finansowana jest ze środków Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+ KA3: Support to policy reforms.

Konferencja odbyła się 30 sierpnia 2022 r.  w Rydze.

 

1 Ryga Octra 2022

 

3 Ryga Octra 2022

 

Udostępnij