Dostęp do informacji publicznej - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej udostępnia informacje publiczne w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanej z działalnością Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Prawo to przysługuje każdemu, bez obowiązku wykazywania przez wnioskodawcę interesu faktycznego i prawnego. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej wynikają z przepisów prawa i obejmują w szczególności sytuacje związane z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ochroną prywatności osoby fizycznej oraz tajemnicy przedsiębiorcy.

 

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

1. Ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej po adresem https://nawa.gov.pl/bip;


2. W formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie;


3. Udostępnianie na wniosek zainteresowanego przekazany:

a. W formie pisemnej na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

b. Za pośrednictwem faksu pod numer 22 826 28 23

c. Drogą elektroniczną na adres: bTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP): /NAWA/SkrytkaESP

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaleca wykorzystanie formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a w razie składania przez wnioskodawcę wniosku w innej formie niż pisemna, podania we wniosku danych określonych w tym formularzu.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, które zgodne są  z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, nie umożliwiają udostępnienia informacji publicznej w sposób i w formie, które określone są we wniosku. W tej sytuacji Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanymi w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Udostępnij