I-AR - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Implementation of Automatic Recognition in the Networks (I-AR)

Najbardziej rozbudowany i wielowątkowy wśród projektów z dziedziny uznawalności, w których NAWA obecnie bierze udział.

Polskie centrum ENIC-NARIC współpracuje w nim z ośrodkami uznawalności z Belgii (Flandrii), Litwy, Norwegii, Austrii, Włoch, Francji, Estonii, Ukrainy, Holandii oraz Irlandii i Czech. W ramach Grupy Sterującej we współpracę włączone są również: European University Association, European Students Union, European Consortium for Accreditation oraz duński ośrodek ENIC-NARIC.

Projekt I-AR ma na celu wsparcie sprawiedliwych zasad automatycznego uznawania kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia na terenie UE oraz Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Działania na poziomie europejskim obejmują:

  • opracowanie dla państw Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego tabeli porównawczej kwalifikacji szkolnictwa wyższego według poziomów;
  • aktualizacja EAR-manual – “podręcznika uznawalności” opartego na Konwencji Lizbońskiej, zawierającego praktyczne standardy dla procedur uznawania kwalifkacji;
  • analizę przepisów Globalnej Konwencji o Uznawalności (Global Recognition Convention) oraz ich konsekwencji w odniesieniu do Konwencji Lizbońskiej, zwłaszcza w zakresie automatycznego uznawania kwalifikacji.

Na poziomie krajowym projekt przewiduje opracowanie zaleceń dla centrów ENIC-NARIC w zakresie automatycznego uznawania dokumentów o wykształceniu, a także strategii ich wdrożenia.

Na poziomie instytucji projekt zakłada:

- wzmocnienie współpracy pomiędzy centrami ENIC-NARIC a szkołami wyższymi;

- poprawienie jakości udostępnianych informacji na rzecz sprawiedliwego i automatycznego uznawania kwalifikacji;

- organizację seminariów dla uczelni na temat automatycznego uznawania kwalifikacji.

Informacje o projekcie na stronie koordynatora (Nuffic) - w języku angielskim.

Publikacje opracowane w ramach projektu:

Realizacja projektu finansowana jest ze środków Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+ KA3: Support to policy reforms.

logosbeneficaireserasmusleft pl 0

Udostępnij