Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KOREPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Administratorem Państwa danych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej („NAWA”, ul. Polna 40, 00-630 Warszawa).

Podanie Państwa danych osobowych w korespondencji elektronicznej miało charakter dobrowolny, jednak dzięki temu możliwe jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną do NAWA wiadomość.

Dane osobowe z wiadomości mailowej będą przetwarzane w celu:

  • umożliwienia kontaktu e-mailowego, na podstawie udzielonej zgody wyrażonej dobrowolnym działaniem (wysłanie wiadomości), na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a w przypadku wysłania „danych wrażliwych”;
  • załatwiania spraw i dokumentowania ustaleń z kontrahentami i/lub interesariuszami NAWA, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • elektronicznego przyjmowania pism/zgłoszeń/wniosków (np. skarg, reklamacji, innych wniosków);
  • ochrony oraz dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały zebrane (do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone), a następnie przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres wyznaczony właściwym przepisem ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, Administrator będzie przechowywał dane nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej zgody;

Dane mogą być ujawnione wyłącznie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego przepisami prawa oraz podmiotom współpracującym z NAWA na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych, doradczych, obsługi administracyjnej;

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Bez zbędnej zwłoki zrealizujemy Państwa żądania, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu  danych osobowych, o czym zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny żadne decyzje, ani nie będą profilowane (art. 22 ust. 1 i 4 RODO).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez NAWA danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NAWA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij