Działalność ośrodka ENIC-NARIC - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

enic naric logo 2022 V1

NAWA pełni rolę polskiego ośrodka ENIC-NARIC.

Ośrodki ENIC (European Network of National Information Centres) funkcjonują w państwach Konwencji Lizbońskiej by wspomagać międzynarodową uznawalność wykształcenia i wymianę rzetelnych informacji o systemach edukacji. Ośrodki NARIC (National Academic Recognition Information Centres) tworzą sieć współpracy o podobnych zadaniach w państwach Unii Europejskiej.

Więcej o roli i historii sieci ENIC-NARIC można dowiedzieć się tutaj (informacje w języku angielskim).

Biuro Uznawalności Wykształcenia w NAWA, jako polskie centrum ENIC-NARIC, wydaje indywidualne informacje o zagranicznych dyplomach. Posiada też głos doradczy w przygotowaniu rozwiązań systemowych dotyczących uznawania wykształcenia.

NAWA upowszechnia wiedzę o zasadach uznawalności wykształcenia, m.in. wśród pracowników wyższych uczelni zaangażowanych w rekrutację studentów lub kadry akademickiej. W tym celu organizuje konferencje, szkolenia, webinaria.

W ramach zadań ośrodka ENIC-NARIC NAWA uczestniczy także w międzynarodowych projektach. Działania te pomagają ustalić kierunki rozwoju sieci i kształtować zalecenia w dziedzinie uznawalności studiów wyższych oraz tytułów i stopni naukowych. Projekty ułatwiają budowanie nowych narzędzi przydatnych w ocenie zagranicznych kwalifikacji i wymianę praktycznych doświadczeń miedzy ekspertami.

Projekty z dziedziny uznawalności prowadzone z udziałem NAWA:

 

Aktualne:

Zakończone:

Udostępnij