Studia II stopnia - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Podejmowanie studiów II stopnia 

Twój dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w polskiej uczelni, jeśli spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • uprawnia do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany,
 • potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia studiów na tym poziomie w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie,
 • jest objęty zapisami umowy międzynarodowej dotyczącej uznawalności wykształcenia (sprawdź wykaz umów).

WAŻNE

Uzyskane za granicą dyplomy nie uprawniają do kontynuacji kształcenia w Polsce, jeśli:

 • instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 • program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

Podstawa prawna:

 • art. 191a ust. 3, 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • umowy międzynarodowe.

Udostępnij

Menu