Legal framework for recognition - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Przepisy regulujące kwestie uznawalności zagranicznego wykształcenia w Polsce:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.) - zobacz wyciąg lub pełny tekst

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881) - zobacz pełny tekst oraz przeczytaj wyjaśnienie

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz.U. poz. 1877) - zobacz pełny tekst oraz przeczytaj wyjaśnienie

Umowy międzynarodowe - pełna lista umów międzynarodowych dostępna jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konwencja o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzona w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r. (tzw. Konwencja Lizbońska) - zobacz tekst oryginalny wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski

Teksty towarzyszące Konwencji Lizbońskiej:

  • Revised Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications (adopted by the Lisbon Recognition Convention Committee at its fifth meeting, Sèvres) - zobacz tekst oryginalny
  • Revised Recommendation on the Recognition of Joint Degrees - zobacz tekst oryginalny

 

 

Share