Call for proposals - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 • Apostille and legalization
 • Recognition
 • ScientistsScientists
 • InstitutionsInstitutions
 • International Academic PartnershipsInternational Academic Partnerships
 • Welcome to PolandWelcome to Poland
 • STER – Doctoral scholarships for foreignersSTER – Doctoral scholarships for foreigners
 • KATAMARAN - Establishing and conducting joint second-cycle studies
 • Programy zakończone 2018
 • CEEPUSCEEPUS
 • StudentsStudents
 • The Polish LanguageThe Polish Language
 • International Promotion
 • There is no translation available.

  Ogłoszenie o naborze nr 13/2018 z dnia 9.06.2018

  Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

  Cel Programu

  Celem programu, realizującego założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”, jest poprawa znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych trzeciego stopnia na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.

  Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

  W ramach Programu finansowane będą stypendia wypłacane za pośrednictwem uczelni studentom zakwalifikowanym do udziału w Programie. Stypendia przyznawane są na regulaminowy okres trwania studiów, na 12 miesięcy w danym roku akademickim.

  Regulamin Programu - pdfRegulamin-Polonia-III.pdf348.43 KB

  pdfWzór umowy272.6 KB

  Termin składania wniosków

  Termin naboru wniosków do Programu stypendialnego dla Polonii – studia III stopnia wydłużony

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w związku z awarią systemu teleinformatycznego NAWA, termin nadsyłania wniosków w ramach Programu stypendialnego dla Polonii na studia trzeciego stopnia został wydłużony do 21 sierpnia, godz. 15.00.

  Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 26 października 2018 r.

  Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

  Przewidywana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 

  ok. 1 100 000, w tym w roku akademickim 2018/2019 – 270 000 zł

  Share