Informacje dla wnioskodawców - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

ERC Mentoring Initiative w Polsce

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ERC Mentoring Initiative.

Jest to inicjatywa zaproponowana przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) w celu zwiększenia uczestnictwa w grantach ERC instytucji z tych państw, które osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych (w tym z Polski). Rada utworzyła bazę mentorów, w której znaleźli się naukowcy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureaci ERC i udostępniła tę bazę Krajowym Punktom Kontaktowym ds. Horyzontu Europa.

Do inicjatywy przystąpiły wspólnie największe agencje finansujące badania w Polsce: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

Zasady działania:

1. Agencje umożliwiają swoim laureatom spełniającym kryteria aplikowania o grant ERC: Starting (2 do 7 lat po doktoracie), Consolidator (7 do 9 lat po doktoracie) oraz Advanced (dla naukowców z imponującym dorobkiem ostatnich 10 lat) skorzystanie z inicjatywy ERC Mentoring Initiative i sfinansowanie kosztów udziału w niej ze środków finansowych pochodzących z już realizowanych projektów finansowanych przez ww. agencje.

2. Zainteresowani naukowcy mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR, wskazując, jaki krajowy grant realizują. DKPK po zweryfikowaniu tej informacji będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem.

3. Aplikujący ustalą wraz z mentorem zakres mentoringu w ramach następujących przyjętych zasad realizacji:

a. Współpraca obejmuje przynajmniej jedno spotkanie online, poprzedzone przesłaniem do mentora pomysłu na projekt. Proces mentoringu będzie zakończony przesłaniem aplikującemu informacji zwrotnej zawierającej m.in. wskazówki dotyczące dalszego postępowania, przygotowanej na formularzu wspólnym dla wszystkich agencji.

b. Cały proces objęty finansowaniem powinien trwać maksymalnie 24 godziny robocze, przy dogodnym dla obu stron rozłożeniu w czasie. Wynagrodzenie dla mentora wynosić będzie 100 € brutto za dzień pracy (1 dzień = 8 godzin).

c. Jednostka, w której realizowany jest grant NCBR, FNP lub NCN podpisze umowę z mentorem (możliwy do wykorzystania wzór umowy jest dostępny w zakładce Dokumenty), na podstawie której zobowiąże go do przygotowania raportu. Następnie, na podstawie złożonego raportu, wypłaci mu wynagrodzenie z bieżącego projektu krajowego. W przypadku stypendiów NAWA instytucją podpisującą umowę z mentorem będzie bezpośrednio NAWA.

Więcej informacji o projekcie: www.kpk.gov.pl

 

Osoba do kontaktu w NAWA:

Agnieszka Kawka 

Główny specjalista

Biuro Programów dla Naukowców

tel.: 48 22 390 35 83

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Share