Komponent Krajowy Programu Bekker NAWA - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

 

Logo komponent krajowy bekker

 

Celem Komponentu Krajowego jest zapewnienie rozwoju kariery naukowej stypendystów Programu Bekker NAWA, realizujących co najmniej osiemnastomiesięczne projekty i planujących po powrocie do kraju stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego.

W ramach Komponentu zapewnione będzie finansowania ich wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy po powrocie do polskiej instytucji nauki i szkolnictwa wyższego oraz przy zobowiązaniu tej instytucji do zatrudnienia Naukowca na łączny okres minimum 12 miesięcy.

Komponent Krajowy pozwoli Naukowcom na optymalne wykorzystanie udziału w Programie Bekker NAWA, a także pomoże stworzyć dla nich stabilne warunki zatrudnienia w Polsce. Efektem tego działania będzie tworzenie przez Naukowców samodzielnych zespołów badawczych gotowych do realizacji kolejnych grantów badawczych.

5 BEKKER v.2.1

Share