Call for proposals - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Ogłoszenie o naborze nr 27/2020 z dnia 15.09.2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie im. Stanisława Ulama – Seal of excellence.

Cel Programu i uprawnieni Wnioskodawcy

Celem programu jest wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a także nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami.

Wniosek w Programie składa indywidualnie naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships edycja 2019.  NAWA uznaje certyfikat SoE jako wiążącą weryfikację jakości wniosku. Finansowanie w ramach Programu obejmuje comiesięczne Stypendium na czas pobytu naukowego w polskim Ośrodku goszczącym, uwzględniające koszty utrzymania, dodatek mobilnościowy oraz  dodatek szkoleniowy. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Termin realizacji projektów

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 12 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny naukowca przyjeżdżającego do Polski, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun.

Przyjazd w ramach stypendium powinien rozpocząć się najwcześniej 1 grudnia 2020 r., a najpóźniej 1 czerwca 2021 r.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 15 września do 15 października 2020 roku do godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Dokumentacja programu

Regulamin Programu

Wzór wniosku

Wzór zaproszenia z ośrodka goszczącego

Wzór umowy

Wzór raportu częściowego i raportu końcowego

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację naboru

2 976 000 zł

NAWA zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej alokacji przeznaczonej na nabór.

Share