Informacje dla wnioskodawców - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

KOMUNIKATY

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ogłoszeniem nr 8/2021, została opublikowana lista kandydatów zakwalifikowana do stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu https://www.gov.pl/web/kulturaisport/stypendia-dla-cudzoziemcow.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ogłoszeniem nr 8/2021, została opublikowana lista kandydatów zakwalifikowana do stypendium Ministra Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-cudzoziemcow-w-jezyku-polskim 

 

Komunikat dla Wnioskodawców ws. OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 8/2021 z dnia 31 marca 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ogłoszeniem nr 8/2021, została opublikowana liczba miejsc stypendialnych przypadających na poszczególne kraje, w ramach stypendiów Dyrektora NAWA, w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie. Poniższa tabela zawiera liczbę miejsc stypendialnych, z podziałem na kraje Wnioskodawców:

Nazwa kraju Wnioskodawcy

Liczba miejsc stypendialnych

Białoruś

286

Czechy

16

Gruzja

6

Kazachstan

25

Kirgistan

1

Litwa

13

Łotwa

1

Mołdawia

8

Rosja

16

Turkmenistan

2

Ukraina

75

Uzbekistan

3

   

Wnioskodawcy z polskim obywatelstwem

18

   

Łącznie

470

W ramach liczby miejsc przypadających na poszczególne kraje, stypendia Dyrektora NAWA zostaną przyznane Wnioskodawcom, którzy uzyskają najwyższy wynik oceny merytorycznej.

W przypadku niewykorzystania liczby miejsc, redystrybucja zostanie przeprowadzona przez Zespół Oceniający, biorąc pod uwagę w szczególności wyniki oceny merytorycznej Wnioskodawców oraz podział miejsc między krajami.

 

Komunikat dla Wnioskodawców ws. OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 8/2021 z dnia 31 marca 2021 roku

Uprzejmie informujemy, tych z Państwa, którzy posiadają status wniosku: „Ocena formalna ukończona”, że w Systemie NAWA został udostępniony formularz „Dokumenty potwierdzające uzyskaną średnią ocen”, który służy do przedstawienia dokumentów do oceny merytorycznej wniosku w ramach naboru.

Dokumenty należy przedstawić w terminie do 15 lipca 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Dokumenty należy przedstawić na zasadach określonych w Ogłoszeniu nr 8/2021, w punkcie 2.6 Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania.

 

Komunikat  dla Wnioskodawców ws. OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 8/2021 z dnia 31 marca 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że z dołączonych do wniosku dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie musi jednoznacznie wynikać pokrewieństwo między Wnioskodawcą, a jego rodzicami/dziadkami/pradziadkami. W przypadku gdzie nazwisko lub nazwiska rodziców/dziadków/pradziadków różnią się od nazwiska Wnioskodawcy, do wniosku należy dołączyć również dokumenty, które potwierdzają to pokrewieństwo (lub zmianę nazwiska) wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Dokumenty należy dołączyć do wniosku w części przeznaczonej na dołączenie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie.

Przykład:

Wnioskodawca o nazwisku X składa wniosek, z którego nie wynika jego pokrewieństwo z dziadkami o nazwisku Y – w tej sytuacji do wniosku należy dołączyć akt małżeństwa matki, z którego wynika, że zmieniła nazwisko na Y.

 

Pytania i sugestie prosimy kierować na adres e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

telefon:

22-390-35-23, 

22-390-35-25, 

22-390-35-52,

22-390-35-88

Share

Menu