Materiały informacyjno-promocyjne - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Miło nam przedstawić Państwu publikację powstałą w ramach programu Promocja języka polskiego. Publikacja prezentuje kilka różnorodnych działań zrealizowanych w ramach programu. Zapraszamy do lektury!

Jedną z inicjatyw, która pozwala nam wspierać instytucje akademickie i naukowe promujące i popularyzujące naukę języka polskiego i polskiej kultury wśród cudzoziemców za granicą, jest program Promocja języka polskiego. Dzięki projektom realizowanym przez polskie uczelnie i instytucje, najczęściej w międzynarodowym partnerstwie, wzrasta jakość kształcenia i ranga języka polskiego jako obcego, a także rozpoznawalność Polski poza granicami kraju.

dr Dawid Kostecki - Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Nadbałtyckie legendy w formie gry komputerowej, spuścizna Jagiellonów w Finlandii, światowa encyklopedia polonistów, korespondencja między Herbertem a Dedeciusem – to tylko kilka tematów projektów, które prezentujemy w niniejszej publikacji jako przykłady najlepszych praktyk w programie Promocja języka polskiego. Jesteśmy w NAWA wprost zachwyceni tym, w jak niestandardowy, świeży i odkrywczy sposób można promować język polski, a także naszą historię i kulturę.

Mariusz Czech - Dyrektor Biura Programów Języka Polskiego NAWA

 

Publikacja  PJP

 

Logo_Promocja-jezyka-polskiego 

Projekty zrealizowane w ramach Programu Promocja języka polskiego

Numer projektu

Beneficjent

Tytuł projektu

Link

PJP/PJP/2019/1/00004

Uniwersytet Śląski w Katowicach

100 faktów z historii Polski, które każdy cudzoziemiec znać powinien. Nauczanie języka polskiego jako obcego i historii Polski

www.100faktowzhistorii.pl

https://100faktowzhistorii.pl/strony/na-papierze/

PJP/PJP/2019/1/00005

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Swego nie znacie… Sprawdzian z polskiego dla cudzoziemców

https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/swego-nie-znacie-sprawdzian-z-polskiego-dla-cudzoziemcow/

PJP/PJP/2019/1/00019

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dni Języka Polskiego w Kaliningradzie. W kręgu sztuki i filozofii

https://kan-tor2020.umk.pl/pages/main_page/

https://www.youtube.com/channel/UCLv9C9TklX2r3veDv9Vs2UQ 

PJP/PJP/2019/1/00024

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Z językiem i kulturą polską za pan brat - budowanie pozytywnego obrazu Polski na Słowacji, wzmocnienie słowackich studiów polonoznawczych

https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/z-jezykiem-i-kultura-polska-za-pan-brat/

PJP/PJP/2019/1/00025

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią

https://dziedzictwojagiellonow.wordpress.com/

https://www.facebook.com/jagielloniansPuolaSuomi

https://www.youtube.com/channel/UC0ZYz-YePJJCuAbriFE5jzw 

PJP/PJP/2019/1/00026

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Odkrywanie Polski. Język – historia – kultura

https://panschelm.edu.pl/projekty_unijne/odkrywanie-polski-jezyk-historia-kultura/

PJP/PJP/2019/1/00031

Politechnika Białostocka

Poloneza czas zacząć...

https://pb.edu.pl/sjo/polish-lab/projekty/poloneza-czas-zaczac/

https://pb.edu.pl/2020/11/29/45981/

PJP/PJP/2020/1/00002

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

JĘZYK POLSKI PONAD GRANICAMI

https://www.umcs.pl/pl/o-projekcie,20883.htm

https://www.facebook.com/J%C4%99zyk-polski-ponad-granicami-UMCS-i-Uniju%C3%AD-106153908161259/

https://www.youtube.com/watch?v=Ti5F6CZNm8A

PJP/PJP/2020/1/00005

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADAM.PL – Akademia Doskonalenia Adekwatności Mowy Polskiej

https://wfpik.amu.edu.pl/nauka/projekty-i-granty/adam-pl

PJP/PJP/2020/1/00006

Uniwersytet w Białymstoku

Legendy Starego Kontynentu. Teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców

http://pollando.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/E-book-J.-Ku%C4%87-Legendy-Starego-Kontynentu.pdf 

Legendy

PJP/PJP/2020/1/00007

Uniwersytet Warszawski

Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka polskiego

http://pjp.uw.edu.pl/

http://pjp.uw.edu.pl/o-programie-promocji-jezyka-polskiego/

PJP/PJP/2020/1/00008

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uczymy polskiego na Ukrainie

http://olga95-up.home.amu.edu.pl/

Gra „Poznaj polski w Poznaniu!”. Zagrasz? – Uczymy polskiego na Ukrainie! (amu.edu.pl)

PJP/PJP/2020/1/00009

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Z kinem polskim w świat

https://polskapolkafilmowa.pl/projekty/

PJP/PJP/2020/1/00010

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii

https://www.facebook.com/literaturapolskabezgranic?ref=page_internal

https://www.facebook.com/watch/?v=714984315846024&ref=sharing

PJP/PJP/2020/1/00011

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Światowa Encyklopedia Polonistów

https://swiatowaencyklopediapolonistow.pl/

PJP/PJP/2020/1/00015

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Współczesna kultura polska we frazeologii

https://www.wydawnictworys.com/media/products/1dd91cf45af225ded23cc589936fe7f0/attachments/pl_PL/slownik-frazeologiczny-z-cwiczeniami-dla-uczacych-sie-jezyka-polskiego-jako-obcego-online-format-pdf.pdf

http://coolfraz.amu.edu.pl/#/

Slownik

PJP/PJP/2020/1/00022

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rozwiń skrzydła jak orzeł! Działania mające na celu promocję języka polskiego i popularyzację polskiej kultury w Uzbekistanie

https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/rozwin-skrzydla-jak-orzel/

https://www.youtube.com/channel/UCUzmVLniQMdksad75QVvbcw

PJP/PJP/2020/1/00030

Uniwersytet Warszawski

Dookoła języka i literatury - 9 wykładów dla polonistów z Ukrainy

https://www.youtube.com/watch?v=YMi7CMFHVbc

https://youtu.be/YWxN1fuxlDA 

Wykłady online: 

https://www.youtube.com/watch?v=YMi7CMFHVbc&list=PLZqj9WiZAFFcJjcMXfMgWUINM2dbQzF_x

Poradnik językowy 1/2022 (zeszyt specjalny-polsko-ukraiński):

Poradnik 1

Informacje o projekcie:

http://bitly.pl/R38If (Radio CKPIDE)

http://bitly.pl/9KX1J (Kuerier Galicyjski)

BJP/PJP/2021/1/00002 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

„Znasz-li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa...”. Polska na 5

http://www.polskana5.whum.ujd.edu.pl/

BJP/PJP/2021/1/00003

Uniwersytet Warszawski

Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z kulturą ukraińską

http://pjp.uw.edu.pl/kultura-i-rzeczypospolitej/

http://pjp.uw.edu.pl/kultura-i-rzeczypospolitej/projekty-uczestnikow/

BJP/PJP/2021/1/00006

Uniwersytet Gdański

Narracje o zrównoważonym rozwoju – perspektywa polska

http://www.riep.org/images/books/polishfor-sklad10.pdf 

BJP/PJP/2021/1/00007

Uniwersytet Gdański Tropem nadbałtyckich tajemnic, czyli nauka języka polskiego oraz historia i kultura Gdańska w formie gry

https://tnt.ug.edu.pl/ 

BJP/PJP/2021/1/00011

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Polskie cztery pory roku w Charkowie. Spotkania z polską kulturą, językiem i historią

https://polskie4poryroku.umk.pl/pages/main_page/

https://polskie4poryroku.umk.pl/pliki/ewaluacja%20projektu%20Polskie4PoryRoku-31-12-2022.pdf 

BJP/PJP/2021/1/00012

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Listy Zbigniewa Herberta i Karla Dedeciusa jako generator innowacyjnych działań na rzecz popularyzacji języka i literatury polskiej w obszarze niemieckojęzycznym

https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/img/cms/e-booki/2022%20-%20Chojnowski,%20Kudyba%20-%20Listy%20Herbetr-Dedecius%20CA%C5%81O%C5%9A%C4%86%20z%20OK%C5%81ADK%C4%84.pdf 

zbigniew herbert karl dedecius kochany karolu mecenasie i ciemiezco listy 19591994

BJP/PJP/2021/1/00014

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,6942,sukces-w-programie-promocja-jezyka-polskiego-w-konkursie-nawa,107050.chtm

https://www.umcs.pl/pl/seminarium-i-warsztaty-etno-lingwistyczne-nawa-,24162.htm 

BJP/PJP/2021/1/00016

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie  

https://ojp.uph.edu.pl/projekty/201-warsztaty-jezykowo-logopedyczne-na-litwie-edycja-2022

https://www.uph.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/warsztaty-jezykowo-logopedyczne-na-litwie

https://wilno.tvp.pl/61905111/w-dkp-w-wilnie-odbywaja-sie-warsztaty-jezykowe

BJP/PJP/2021/1/00018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Język polski na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach https://amu.edu.pl/en/news-and-events/news/polish-language-course-in-thessaloniki 

BJP/PJP/2021/1/00020

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Geopolonistyka - wirtualny most pomiędzy kulturami https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/map/ 

BJP/PJP/2021/1/00023

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Studiuj w Poznaniu! Pakiet materiałów przygotowujących studentów z Chin do podjęcia nauki w Polsce

https://jpjo.amu.edu.pl/

https://jpjo.amu.edu.pl/gra/ 

BJP/PJP/2021/1/00024

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Polska na językach

Śląskie Ścieżki Filmowe do pobrania: http://polskapolkafilmowa.pl/wp-content/uploads/2022/11/e-Slaskie-sciezki-_-ukr-4.pdf

Adres strony: http://polskapolkafilmowa.pl/publikacje/

Katarzyna Bonda "Tylko martwi nie kłamiąhttps://www.sjikp.us.edu.pl/pl/publikacje/publikacje-szkoly-jezyka-i-kultury-polskiej-uniwersytetu-slaskiego/seria-czytaj-po-polsku/czytaj-po-polsku-tom-14-katarzyna-bonda-tylko-martwi-nie-klamia-materialy-pomocnicze-do-nauki-jezyka-polskiego-jako-obcego-edycja-dla-srednio-zaawansowanych-poziom-b1-b2/ 

Sławomir Mrożek "Na pełnym morzu. List w butelcehttps://www.sjikp.us.edu.pl/pl/publikacje/publikacje-szkoly-jezyka-i-kultury-polskiej-uniwersytetu-slaskiego/seria-czytaj-po-polsku/czytaj-po-polsku-tom-15-slawomir-mrozek-na-pelnym-morzu-list-w-butelce-materialy-pomocnicze-do-nauki-jezyka-polskiego-jako-obcego-edycja-dla-srednio-zaawansowanychpoziom-b1-b2/

http://polskapolkafilmowa.pl/publikacje/podreczniki/

https://polskapolkafilmowa.pl/wp-content/uploads/2023/05/znani-i-nienznai-ksiazka-mniejszy.pdf

Polacy

BJP/PJP/2021/1/00026

Uniwersytet Warszawski

9 wykładów dla polonistów : Język - Glottodydaktyka - Translatoryka

https://ckpide.eu/pl/component/search/?searchword=wyk%C5%82ad&searchphrase=all&Itemid=101 

Wykłady online:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZqj9WiZAFFdhb7cXj8t_Kg0saRR2VhkK

Poradnik językowy 10/2022 (zeszyt specjalny polsko-ukraiński):

Poradnik 2

BJP/PJP/2021/1/00029 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Śladami legend Lubelszczyzn

https://panschelm.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/Sladami-Legend-Lubelszczyzny.pdf

Lubelszczyzna

BJP/PJP/2022/1/00007

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

""Ryby, żaby i raki"" czy ""Rupaki""? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego

https://ibl.waw.pl/ryby-zaby-raki-czy-rupaki.pdf

RYBY

🐠Audycja o projekcie:

https://on.soundcloud.com/8dEZTK7zeXCPSo8b6

🐠Finał konkursu:

https://youtu.be/BmCKKVLx7gU

🐠Szkolenie:

https://youtu.be/y7x0NVizL_I

Prace słuchaczy i link do materiałów:

https://sbusilo.wixsite.com/ryby

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02KKPCQ2UzcVygMGmBpmugic36hnqPYkPboSWKcc56HUbGAmsjvDTq8CpT4ycawy64l&id=100069369972054

http://bitly.pl/b28AK (Radio CKPIDE)

http://bitly.pl/I0fu6 

BJP/PJP/2022/1/00008

Instytut Badań Literackich PAN

Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii

Publikacje do pobrania:

Podręcznik JTK

Podrecznik

Przewodnik metodyczny JTK

Przewodnik IBL

Publikacje do pobrania na stronie projektu IBL PAN

https://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownie-i-zespoly/zespol-literatura-a-glottodydaktyka/projekty/jezyk-tozsamosc-kultura

Publikacje do pobrania na stronie projektu PUNO Londyn

https://puno.ac.uk/struktura-puno/zaklad-nauczania-jezyka-i-kultury-polskiej-projekty/

Strona projektu na FB

https://www.facebook.com/jeztozkul/

Nagranie z Sympozjum „Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii. Najlepsze rozwiązania edukacyjne w nauczaniu języka”, które odbyło się na PUNO w ramach projektu polskiego obcego/drugiego/odziedziczonego".

https://www.facebook.com/jeztozkul/videos/998541071149563

BJP/PJP/2022/1/00010 Uniwersytet Warszawski Najnowsza polska leksyka – w aspekcie kulturowym

https://obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl/NAWA/

infografika

BJP/PJP/2022/1/00012 Uniwersytet Śląski w Katowicach Kompetencja językowa - Innowacja zadaniowa

Ortografia

rzeczownik

LICZEBnik

 

 

BJP/PJP/2022/1/00012 Uniwersytet Śląski w Katowicach 100 ekofaktów, o których każdy uczący się polskiego mówić powinien

chlopi

 http://polskapolkafilmowa.pl/publikacja-single/artykuly/

http://polskapolkafilmowa.pl/publikacja-single/ekowideolekcje/

http://polskapolkafilmowa.pl/publikacja-single/gry-i-zabawy/

BJP/PJP/2022/1/00017 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Gramatyka z kulturą – webinaria i zadania

Gramatyka umcs

Linki do podręcznika „Gramatyka z kulturą. Przez osoby” (do wyboru): https://www.academia.edu/104358011/Gramatyka_z_kultura_Przez_osobyhttps://www.researchgate.net/publication/372196003_Gramatyka_z_kultura_Przez_osoby

BJP/PJP/2022/1/00020 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Słowo performatywne w krainie Brunona Schulza AHE ksiazka
BJP/PJP/2022/1/00021 Uniwersytet Śląski w Katowicach Kultura i literatura w promocji języka polskiego na włoskich uniwersytetach http://pjp.forumcultura.pl/ 
BJP/PJP/2022/1/00028 Uniwersytet Wrocławski "Testuj swój polski na Litwie! Upowszechnienie systemu certyfikacji polszczyzny za granicą" TESTUJ
BJP/PJP/2022/1/00034 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uczymy polskiego! Przygotowanie glottodydaktyczne i metodyczne dla osób z Ukrainy

UAM 34

https://pjp.amu.edu.pl/2023/12/04/kurs-na-platformie-navoica/

BJP/PJP/2023/1/00014 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Młoda polszczyzna na styku kultur - promocja, wiedza, edukacja

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/13-katedr-polonistyki-we-wloszech-relacje-wzmacnia-narodowa-agencja-wymiany-akademickiej/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61554001766236

linki do filmików:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=D2sdys2xxn8
 2. https://www.youtube.com/watch?v=H7nn5cpDQqY
 3. https://www.youtube.com/watch?v=ezpxAJZmOws
 4. https://www.youtube.com/watch?v=XkTHVgKofDs
 5. https://www.youtube.com/watch?v=8t_QudKIO0o
 6. https://www.youtube.com/watch?v=xU8lC4i9p3Q

Materiały prasowe:

 1. https://dzieje.pl/edukacja/prof-wileczek-jezyk-mlodziezy-jest-najbardziej-wplywowa-odmiana-jezyka-potocznego
 2. https://www.polacywewloszech.com/2024/03/13/projekt-nawy-mloda-polszczyzna-na-styku-kultur-promocja-wiedza-edukacja-i-prosba-o-wypelnienie-ankiety/
 3. https://radiokielce.pl/1134357/kreatywnosc-i-slang/
 4. https://rzym.pan.pl/blog/2024/03/25/co-ma-wspolnego-odklejka-z-tryhardare-badanie-jezyka-mlodziezowego-w-ramach-wspolpracy-polsko-wloskiej/
 5. https://strefaedukacji.pl/polskowloska-opowiesc-o-kreatywnym-i-wplywowym-jezyku-mlodziezy-czyli-jak-mlodzi-ksztaltuja-jezyk-czym-jest-mlodomowa/ar/c5-18160705
 BJP/PJP/2023/1/00018  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk  Warszawa i Ryga w piosence na lekcjach języka polskiego jako obcegoRYGA2

RYGA

Promocja piosenek na YT na podstawie poezji, wykorzystanej w podręczniku:

Teodor Bujnicki "Ryga"

https://youtu.be/xQoDIlfu6iY

Olga Daukszta "Dzikie łabędzie"

https://youtu.be/FDFWJhs1htQ

Julian Tuwim "Warszawa"

https://youtu.be/tbt8tP479Ng

Olga Dakszta "W Rydze"

https://youtu.be/KVihdQ5GQmU

O projekcie "Warszawa i Ryga w piosence na lekcjach jpjo" i koncercie na Uniwersytecie w Rydze powstały już artykuły po łotewsku, polsku i rosyjsku (na portalu łotewskich mediów publicznych). Zapraszamy do zapoznania się:

https://rus.lsm.lv/.../30.06.2024-pod-niebem-warszawy.../

https://www.lsm.lv/.../30.06.2024-zem-varsavas-debesim.../

https://rus.lsm.lv/.../30.06.2024-pod-nebom-varsavy.../...

Ostatni post na stronie projektu na FB

https://www.facebook.com/profile.php?id=61552035845919

BJP/PJP/2023/1/00030 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Piernik z solą. Toruńsko-drohobyckie spotkania literackie https://piernikzsola.umk.pl/pages/home

Share