Informacje dla wnioskodawców - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Limity miejsc stypendialnych dla poszczególnych regionów objętych Programem dla Polonii – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

Obszar

Limit miejsc

I

Białoruś

314

II

Ukraina

70

III

Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry

30

IV

Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan

35

V

państwa Ameryki i Afryki

1

Dyrektor NAWA wydaje decyzję o przyznaniu albo o odmowie przyznania środków finansowych w Programie kandydatom na podstawie całkowitej liczby punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej w ramach limitu miejsc przypadających na poszczególne regiony.

W ramach limitów przypadających na poszczególne regiony środki finansowe w Programie zostają przyznane kandydatom o najwyższej łącznej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej. W przypadku, gdy limit przypadający na dany region nie zostanie wypełniony, miejsca przechodzą na kandydatów najwyżej sklasyfikowanych na liście rankingowej niezależnie od regionu. Również w przypadku rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych, do finansowania kierowane są osoby z listy rankingowej, z uwzględnieniem uzyskanej przez nie punktacji z oceny merytorycznej.

Program stypendialny dla Polonii

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Program Stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa

Wszystkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

telefon: 22-390-35-23, 22-390-35-25, 22-390-35-52

 

Region Azja: sprawy bieżące

telefon: 22-390-35-15

 

 

Share

Menu