NAWA PRELUDIUM BIS 4 - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Ogłoszenie nr 18/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku o wprowadzeniu zmian do ogłoszeń o naborach

Ogloszenie-18_2024-z-29.04.2024.pdf

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE PRELUDIUM BIS 4 NAWA

nr 11/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Preludium Bis 4 NAWA (dalej „Program”).

Ogłoszenie o naborze

Zgodnie z treścią § 4 ust. 4 a) Aneksu nr 10 do porozumienia o współpracy pomiędzy NAWA a NCN z dnia 12 września 2019 r. wniosek o finansowanie wyjazdu zagranicznego składa doktorant nie później niż 3 miesiące przed planowanym wyjazdem.

Preludium-Bis4-aneks-nr-10-NCN-NAWA-sig.pdf

Aneks-nr-10a-Preludium-Bis4-finalny.pdf

Aktualnie obowiązujący sposób naliczania stypendium jest opisany w pkt 2.8 Ogłoszenia o naborze. Tym samym tracą moc postanowienia § 4 ust. 5 Aneksu nr 10 do porozumienia o współpracy pomiędzy NAWA a NCN z dnia 12 września 2019 r.

Share