Materiały informacyjno-promocyjne - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Logo_Promocja-jezyka-polskiego 

 

Projekty zrealizowane w ramach Programu Promocja języka polskiego

Numer projektu

Beneficjent

Tytuł projektu

Link

PJP/PJP/2019/1/00004

Uniwersytet Śląski w Katowicach

100 faktów z historii Polski, które każdy cudzoziemiec znać powinien. Nauczanie języka polskiego jako obcego i historii Polski

www.100faktowzhistorii.pl

https://100faktowzhistorii.pl/strony/na-papierze/

PJP/PJP/2019/1/00005

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Swego nie znacie… Sprawdzian z polskiego dla cudzoziemców

https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/swego-nie-znacie-sprawdzian-z-polskiego-dla-cudzoziemcow/

PJP/PJP/2019/1/00019

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dni Języka Polskiego w Kaliningradzie. W kręgu sztuki i filozofii

https://kan-tor2020.umk.pl/pages/main_page/

https://www.youtube.com/channel/UCLv9C9TklX2r3veDv9Vs2UQ 

PJP/PJP/2019/1/00024

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Z językiem i kulturą polską za pan brat - budowanie pozytywnego obrazu Polski na Słowacji, wzmocnienie słowackich studiów polonoznawczych

https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/z-jezykiem-i-kultura-polska-za-pan-brat/

PJP/PJP/2019/1/00025

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią

https://dziedzictwojagiellonow.wordpress.com/

https://www.facebook.com/jagielloniansPuolaSuomi

https://www.youtube.com/channel/UC0ZYz-YePJJCuAbriFE5jzw 

PJP/PJP/2019/1/00026

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Odkrywanie Polski. Język – historia – kultura

https://panschelm.edu.pl/projekty_unijne/odkrywanie-polski-jezyk-historia-kultura/

PJP/PJP/2019/1/00031

Politechnika Białostocka

Poloneza czas zacząć...

https://pb.edu.pl/sjo/polish-lab/projekty/poloneza-czas-zaczac/

https://pb.edu.pl/2020/11/29/45981/

PJP/PJP/2020/1/00002

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

JĘZYK POLSKI PONAD GRANICAMI

https://www.umcs.pl/pl/o-projekcie,20883.htm

https://www.facebook.com/J%C4%99zyk-polski-ponad-granicami-UMCS-i-Uniju%C3%AD-106153908161259/

https://www.youtube.com/watch?v=Ti5F6CZNm8A

PJP/PJP/2020/1/00005

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADAM.PL – Akademia Doskonalenia Adekwatności Mowy Polskiej

https://wfpik.amu.edu.pl/nauka/projekty-i-granty/adam-pl

PJP/PJP/2020/1/00006

Uniwersytet w Białymstoku

Legendy Starego Kontynentu. Teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców

http://pollando.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/E-book-J.-Ku%C4%87-Legendy-Starego-Kontynentu.pdf 

Legendy

PJP/PJP/2020/1/00007

Uniwersytet Warszawski

Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka polskiego

http://pjp.uw.edu.pl/

http://pjp.uw.edu.pl/o-programie-promocji-jezyka-polskiego/

PJP/PJP/2020/1/00008

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uczymy polskiego na Ukrainie

http://olga95-up.home.amu.edu.pl/

Gra „Poznaj polski w Poznaniu!”. Zagrasz? – Uczymy polskiego na Ukrainie! (amu.edu.pl)

PJP/PJP/2020/1/00009

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Z kinem polskim w świat

https://polskapolkafilmowa.pl/projekty/

PJP/PJP/2020/1/00010

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii

https://www.facebook.com/literaturapolskabezgranic?ref=page_internal

https://www.facebook.com/watch/?v=714984315846024&ref=sharing

PJP/PJP/2020/1/00011

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Światowa Encyklopedia Polonistów

https://swiatowaencyklopediapolonistow.pl/

PJP/PJP/2020/1/00015

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Współczesna kultura polska we frazeologii

https://www.wydawnictworys.com/media/products/1dd91cf45af225ded23cc589936fe7f0/attachments/pl_PL/slownik-frazeologiczny-z-cwiczeniami-dla-uczacych-sie-jezyka-polskiego-jako-obcego-online-format-pdf.pdf

http://coolfraz.amu.edu.pl/#/

Slownik

PJP/PJP/2020/1/00022

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rozwiń skrzydła jak orzeł! Działania mające na celu promocję języka polskiego i popularyzację polskiej kultury w Uzbekistanie

https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/rozwin-skrzydla-jak-orzel/

https://www.youtube.com/channel/UCUzmVLniQMdksad75QVvbcw

PJP/PJP/2020/1/00030

Uniwersytet Warszawski

Dookoła języka i literatury - 9 wykładów dla polonistów z Ukrainy

https://www.youtube.com/watch?v=YMi7CMFHVbc

https://youtu.be/YWxN1fuxlDA 

BJP/PJP/2021/1/00002 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

„Znasz-li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa...”. Polska na 5

http://www.polskana5.whum.ujd.edu.pl/

BJP/PJP/2021/1/00003

Uniwersytet Warszawski

Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z kulturą ukraińską

http://pjp.uw.edu.pl/kultura-i-rzeczypospolitej/

http://pjp.uw.edu.pl/kultura-i-rzeczypospolitej/projekty-uczestnikow/

BJP/PJP/2021/1/00006

Uniwersytet Gdański

Narracje o zrównoważonym rozwoju – perspektywa polska

http://www.riep.org/images/books/polishfor-sklad10.pdf 

BJP/PJP/2021/1/00007

Uniwersytet Gdański Tropem nadbałtyckich tajemnic, czyli nauka języka polskiego oraz historia i kultura Gdańska w formie gry

https://tnt.ug.edu.pl/ 

BJP/PJP/2021/1/00011

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Polskie cztery pory roku w Charkowie. Spotkania z polską kulturą, językiem i historią

https://polskie4poryroku.umk.pl/pages/main_page/

https://polskie4poryroku.umk.pl/pliki/ewaluacja%20projektu%20Polskie4PoryRoku-31-12-2022.pdf 

BJP/PJP/2021/1/00012

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Listy Zbigniewa Herberta i Karla Dedeciusa jako generator innowacyjnych działań na rzecz popularyzacji języka i literatury polskiej w obszarze niemieckojęzycznym

https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/img/cms/e-booki/2022%20-%20Chojnowski,%20Kudyba%20-%20Listy%20Herbetr-Dedecius%20CA%C5%81O%C5%9A%C4%86%20z%20OK%C5%81ADK%C4%84.pdf 

zbigniew herbert karl dedecius kochany karolu mecenasie i ciemiezco listy 19591994

BJP/PJP/2021/1/00014

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,6942,sukces-w-programie-promocja-jezyka-polskiego-w-konkursie-nawa,107050.chtm

https://www.umcs.pl/pl/seminarium-i-warsztaty-etno-lingwistyczne-nawa-,24162.htm 

BJP/PJP/2021/1/00016

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie  

https://ojp.uph.edu.pl/projekty/201-warsztaty-jezykowo-logopedyczne-na-litwie-edycja-2022

https://www.uph.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/warsztaty-jezykowo-logopedyczne-na-litwie

https://wilno.tvp.pl/61905111/w-dkp-w-wilnie-odbywaja-sie-warsztaty-jezykowe

BJP/PJP/2021/1/00018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Język polski na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach https://amu.edu.pl/en/news-and-events/news/polish-language-course-in-thessaloniki 

BJP/PJP/2021/1/00020

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Geopolonistyka - wirtualny most pomiędzy kulturami https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/map/ 

BJP/PJP/2021/1/00023

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Studiuj w Poznaniu! Pakiet materiałów przygotowujących studentów z Chin do podjęcia nauki w Polsce

https://jpjo.amu.edu.pl/

https://jpjo.amu.edu.pl/gra/ 

BJP/PJP/2021/1/00024

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Polska na językach

Śląskie Ścieżki Filmowe do pobrania: http://polskapolkafilmowa.pl/wp-content/uploads/2022/11/e-Slaskie-sciezki-_-ukr-4.pdf

Adres strony: http://polskapolkafilmowa.pl/publikacje/

Katarzyna Bonda "Tylko martwi nie kłamiąhttps://www.sjikp.us.edu.pl/pl/publikacje/publikacje-szkoly-jezyka-i-kultury-polskiej-uniwersytetu-slaskiego/seria-czytaj-po-polsku/czytaj-po-polsku-tom-14-katarzyna-bonda-tylko-martwi-nie-klamia-materialy-pomocnicze-do-nauki-jezyka-polskiego-jako-obcego-edycja-dla-srednio-zaawansowanych-poziom-b1-b2/ 

Sławomir Mrożek "Na pełnym morzu. List w butelcehttps://www.sjikp.us.edu.pl/pl/publikacje/publikacje-szkoly-jezyka-i-kultury-polskiej-uniwersytetu-slaskiego/seria-czytaj-po-polsku/czytaj-po-polsku-tom-15-slawomir-mrozek-na-pelnym-morzu-list-w-butelce-materialy-pomocnicze-do-nauki-jezyka-polskiego-jako-obcego-edycja-dla-srednio-zaawansowanychpoziom-b1-b2/

https://drive.google.com/file/d/14ylMdnrthVWRTK-lel7C5oQALPYM4TL-/view

Polacy

BJP/PJP/2021/1/00026

Uniwersytet Warszawski

9 wykładów dla polonistów : Język - Glottodydaktyka - Translatoryka

https://ckpide.eu/pl/component/search/?searchword=wyk%C5%82ad&searchphrase=all&Itemid=101 

BJP/PJP/2021/1/00029

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Śladami legend Lubelszczyzny

https://panschelm.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/Sladami-Legend-Lubelszczyzny.pdf

Lubelszczyzna

Share