System KWALIFIKATOR - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

W procesie wyliczania przysługującej Ci emerytury zakład ubezpieczeń społecznych może poprosić Cię o przedłożenie informacji o programowym okresie studiów odbytych za granicą.

Jeżeli twój dyplom objęty jest umową międzynarodową o równoważności wykształcenia – możesz złożyć w NAWA wniosek o wydanie pisemnej informacji nt. programowego okresu studiów odbytych za granicą.

W przypadku dyplomu nieobjętego żadną umową, ZUS może wymagać przedłożenia zaświadczenia o jego nostryfikacji lub informacji z zagranicznej uczelni o programowym okresie ukończonych przez Ciebie studiów.

Dzienną datę rozpoczęcia i ukończenia studiów potwierdza uczelnia, która wydała dyplom.

 

WAŻNE

 

NAWA nie poświadcza okresu studiów doktoranckich odbytych za granicą, a jedynie okres studiów wyższych. Art. 7 ust. 9a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, ze zm.) stanowi, iż do okresów nieskładkowych należy m.in. okres „studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu”. W związku z tym, z prośbą o poświadczenie programowego okresu studiów doktoranckich należy zwrócić się do uczelni, która te studia prowadziła.

Share