Foreign Promotion Programme - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Celem głównym Programu Promocja Zagraniczna jest wsparcie uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji za granicą.

Celami szczegółowymi Programu są:

  • wspieranie długofalowej współpracy uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki z ich zagranicznymi absolwentami;
  • aktywizacja uczelni oraz innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki i ich pracowników w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą;
  • stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez polskie uczelnie i inne jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki zagranicznych kandydatów na studia i nauczycieli akademickich;
  • aktywizacja uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie nawiązywania współpracy i upowszechniania wyników badań poprzez wspieranie publikacji w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych i organizację międzynarodowych konferencji naukowych.

Share