Call for proposals - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Ogłoszenie o naborze nr 7/2019 z dnia 11.02.2019

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019.

Cel Programu

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez umożliwienie zagranicznym studentom bezpłatnego udziału w organizowanych w Polsce kilkutygodniowych kursach języka i kultury polskiej.

Program kierowany jest do studentów uczących się języka polskiego jako obcego, a także do tych, którzy dopiero planują rozpocząć naukę. Ma on służyć zachęceniu zagranicznych studentów do kontynuowania nauki języka polskiego po powrocie do swoich uczelni lub do rozpoczęcia studiów w Polsce.

Program kierowany jest również do lektorów-cudzoziemców uczących języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich, którzy dzięki uczestnictwu w kursie mogą podnieść swoje kompetencje językowe i metodyczne oraz poznać lektorów z innych krajów.

Dzięki uczestnictwu w kursie obcokrajowcy mogą podnieść swoje kompetencje językowe, a także lepiej poznać Polskę i jej mieszkańców oraz spotkać innych studentów z całego świata, zainteresowanych językiem i kulturą polską.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu w  różnych miastach Polski organizowane są intensywne wakacyjne kursy języka i kultury polskiej.

Program kursów obejmuje:

  • naukę języka polskiego jako obcego na poziomach A1-C2;
  • warsztaty metodyczne (dla lektorów-cudzoziemców uczących języka polskiego jako obcego);
  • wykłady dotyczące historii i kultury polskiej;
  • program kulturowy (wycieczki, zwiedzanie, warsztaty, projekcje filmów);
  • spotkania integracyjne oraz spotkania z Polakami.

Terminy kursów dla studentów: 1-29 lipca, 8-29 lipca, 1-29 sierpnia i 9-30 sierpnia 2019 r. Kurs dla lektorów : 1-22 sierpnia 2019 r.

Regulamin Programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019

Termin składania wniosków: 11.02-18.03.2019

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 11 lutego do 18 marca 2019 roku.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 1 czerwca 2019 roku.

Wzór umowy

Wzór umowy - aktualizacja 18.03.2019 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

2 520 000,00 zł.

Share