Akredytacja NAWA - nabory akredytacyjne - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o nadanie akredytacji

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

na realizację kursów języka polskiego

w latach 2023-2026

 

Zapraszamy instytucje zainteresowane prowadzeniem finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej kursów języka polskiego, które nie mają jeszcze akredytacji Agencji, do udziału w kolejnym postępowaniu o nadanie tejże akredytacji. Planujemy je na początek 2026 roku i wtedy powinna się w tym miejscu pojawić odpowiednia informacja.

W sprawach akredytacji prosimy o kontakt pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Do czasu przeprowadzenia kolejnego postępowania wnioski o przeprowadzenie kursów w corocznych naborach mogą składać wyłącznie ośrodki, które mają aktualną akredytację; są one wskazane tutaj.

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej i w poszczególnych zakładkach.

Cel postępowania

Celem postępowania jest wyłonienie jednostek gwarantujących swoim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów języka polskiego. Uzyskanie akredytacji Agencji jest warunkiem możliwości realizacji kursów w latach 2023-2026 w ramach programu Kursy przygotowawcze NAWA i Letnie kursy NAWA. Nabory na organizację poszczególnych rodzajów kursów będą ogłaszane zgodnie z harmonogramami ww. Programów.

Rodzaje kursów

Wnioskodawca może wnioskować o przyznanie akredytacji na realizację następujących rodzajów kursów:

  • Kurs przygotowawczy NAWA,
  • Letni stacjonarny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich,
  • Letni zdalny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich,
  • Intensywny letni zdalny kurs NAWA dla studentów i nauczycieli akademickich,
  • Letni stacjonarny kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców,
  • Letni zdalny kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców.

Share