Dokumenty do pobrania - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Załączniki do Podręcznika dla Beneficjentów

1) Wzór Oświadczenia uczestnika dotyczącego danych osobowych RODO NAWA – zał. nr 4 (WORD)

2) Wzór Dodatkowej zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 5a (WORD)

3) Zasady i sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych – zał. nr 6 (PDF)

4) Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – zał. nr 7a (WORD)

5) Wzór Odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – zał. nr 8a (WORD)

6) Wzór Certyfikatu – zał. nr 10a (WORD)

7) Wzór Raportu częściowego – zał. nr 11a (PDF)

8) Wzór Raportu końcowego – zał. nr 12a (PDF)

9) Wzór Opisu dokumentu księgowego – zał. nr 15a (WORD)

10) Wzór Ewidencji godzin – umowa o pracę – zał. nr 16a (WORD)

11) Wzór Ewidencji godzin – umowa zlecenia – zał. nr 17a (WORD)

12) Wzór Protokołu odbioru usługi – zał. nr 18a (WORD)

13) Wzór Karty zmian – zał. nr 19a (WORD)

14) Zał. 3 do Podręcznika_ Oświadczenie RODO PO WER-korekta

Share