Wyniki naboru - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Wyniki naboru wniosków o udział w Programie Welcome to Poland

Ogłaszamy listę projektów, które otrzymają finansowanie w ramach Programu Welcome to Poland NAWA.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że zgodnie z art. 25 ustawy o NAWA w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków nr 33/2022 z dnia 20 października 2022 roku o udział w Programie Welcome to Poland zatwierdzona została lista podmiotów, które otrzymały środki finansowe.

Lista podmiotów dostępna jest TUTAJ

Decyzje o przyznaniu środków finansowych lub odmowie dofinansowania są przesyłane Wnioskodawcom w systemie teleinformatycznym NAWA.

Celem Programu Welcome to Poland jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;

2) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

3) promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Dziękujemy za nadesłane wnioski!

Share