„Z językiem polskim w świat” to cykl 20 audycji poświęconych językowi polskiemu, które od połowy stycznia 2021 r. do 25 marca 2021 r. realizowało Polskie Radio.

Gośćmi audycji: „Z językiem polskim w świat” byli wybitni językoznawcy i glottodydaktycy polonistyczni, lektorzy języka polskiego, studenci polonistyk oraz tłumacze z wielu krajów świata, w tym tych tak odległych od Polski jak: Chiny, Japonia, Korea i Wietnam. 

Rozmowy dotyczyły m.in. roli NAWA w promocji języka i kultury polskiej na świecie, współpracy w tym zakresie z polską służbą dyplomatyczną, organizacjami i entuzjastami polszczyzny poza granicami Polski. Skupiono się również na roli lektorów języka polskiego jako obcego, nazywanych ambasadorami polskości za granicą. Poruszono niezwykle ciekawe zagadnienie jakim jest fenomen popularności studiów polonistycznych na azjatyckich uczelniach.

"Promocja języka polskiego w świecie jest jak dyplomacja. Ona oczywiście potrzebuje pewnych narzędzi prawnych, teoretycznych, które należą do państwa, ale przede wszystkim potrzebuje dobrych dyplomatów. Nauczanie języka polskiego wymaga dobrych dyplomatów w zakresie promocji języka i kultury polskiej. Takich ludzi, którzy nawiązują łatwo kontakty, przyciągają innych do siebie, którzy łączą, a nie dzielą. Ogromnie się cieszę, że w takiej roli występowałem przez wiele lat i teraz to, co opowiadam jest po prostu informacją o tym, że to się udało” – w jednej z audycji podkreślił profesor Władysław Miodunka, założyciel Katedry Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista w badaniach języka polskiego na świecie. Jego prace naukowe z tego zakresu mają charakter pionierski. Jest wychowawcą i mentorem wielu polonistów w kraju i na świecie.

Zapraszamy do wysłuchania audycji podsumowującej cały cykl, w której udział wzięli: dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Kamila Dembińska, dyrektor Biura Programów Języka Polskiego oraz profesor Tomasz Pietrzykowski, przewodniczący Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej TUTAJ

Wszystkie audycje zrealizowane przez Polskie Radio, które stanowić mogą źródło informacji, jak również inspiracji dostępne są TUTAJ

Audycje były publikowane także w formie podcastu na specjalnej stronie Polskiego Radia TUTAJ

 


 

W statutowe cele Agencji wpisana jest mi.in zagraniczna promocja języka polskiego i kultury polskiej. By ten cel skutecznie realizować, NAWA w swojej ofercie posiada liczne Programy Języka Polskiego. Każdego roku nabory do nich cieszą się bardzo dużą popularnością, a chęć poznania języka polskiego oraz polskiej kultury jest szczególnie widoczna w liczbie osób zainteresowanych kursami letnimi.

Więcej informacji o Programach Języka Polskiego w ofercie NAWA TUTAJ

Przypominamy o otwartym naborze wniosków do Programu POLONISTA NAWA

Udostępnij