Ogłoszenie o naborze nr 22/2019 z dnia 01.07.2019

Ogłoszenie o naborze nr 22/2019 z dnia 01.07.2019

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Lektorzy.

Cel Programu

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich. Wykwalifikowani lektorzy, którzy otrzymają stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą w roku akademickim 2019/2020 prowadzić lektoraty języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu lektor – stypendysta NAWA:

 • przygotowuje i prowadzi kursy języka polskiego jako obcego;
 • przygotowuje i prowadzi zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce –
  jej kulturze i historii (w uzgodnieniu z uczelnią przyjmującą);
 • utrzymuje kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury
  oraz przedstawicielami biznesu i innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę działań umożliwiających poznanie Polski i polszczyzny

Regulamin-Programu

Termin składania wniosków: 01.07-15.07.2019

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 01 lipca do 15 lipca 2019 roku.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 września 2019 roku.

Wzór umowy 10msc

Wzór umowy 12 msc

Lista zagranicznych ośrodków akademickich

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

563 100 zł

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 z dnia 02.01.2019

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 z dnia 02.01.2019

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Lektorzy.

Cel Programu

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich. Wykwalifikowani lektorzy, którzy otrzymają stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą w roku akademickim 2019/2020 prowadzić lektoraty języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu lektor – stypendysta NAWA:

 • przygotowuje i prowadzi kursy języka polskiego jako obcego;
 • przygotowuje i prowadzi zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce –
  jej kulturze i historii (w uzgodnieniu z uczelnią przyjmującą);
 • utrzymuje kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury
  oraz przedstawicielami biznesu i innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę działań umożliwiających poznanie Polski i polszczyzny

Regulamin Programu 

Regulamin Programu- aktualizacja

Termin składania wniosków: 2-15.01.2019 (nabór wniosków o przedłużenie skierowania) i 4-28.02.2019 (nabór wniosków o skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego)

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login 

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2019 roku.

 

Wzor umowy dla lektorów przedłużających pobyt

Wzor umowy dla nowych lektorów

 

Lista zagranicznych ośrodków akademickich

Lista zagranicznych ośrodków akademickich 2019 nabór od 4.02.2019

Lista zagranicznych ośrodków akademickich 2019 nabór od 4.02.2019 - aktualizacja 14.02.2019

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

6 520 000 zł

Udostępnij