Dyplom ukończenia studiów wyższych wydany przez  uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego UE, OECD lub EFTA potwierdzający ukończenie:

  • 3-letnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata – potwierdza w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia;
  • studiów drugiego stopnia – potwierdza w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia;
  • co najmniej 4-letnich studiów jednolitych – potwierdza w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

Powyższą zasadę stosuje się również do dyplomów wydanych wspólnie przez uczelnie funkcjonujące w tych państwach.

 

WAŻNE

Uzyskane za granicą dyplomy nie potwierdzają w Polsce posiadania wykształcenia wyższego na określonym poziomie studiów, jeśli:

1)     instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:

a)     nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;

b)     nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;

2)     program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

Jeśli potrzebujesz pisemnego potwierdzenia na temat uznania Twojego zagranicznego dyplomu w Polsce możesz wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie informacji.

 

 WAŻNE

Potwierdzenie posiadania wykształcenia wyższego na określonym poziomie studiów nie jest jednoznaczne z posiadaniem polskiego tytułu zawodowego (magister, inżynier, licencjat, itd.). Dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za granicą mogą być uznane za równoważne z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, a w przypadku jej braku – w drodze nostryfikacji.

 

Informacji na temat zasad uznawania w Polsce zagranicznych świadectw szkolnych udziela Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej (Al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel.: 22 34 74 312,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Udostępnij