Jak uzyskać legalizację - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

UWAGA! Z uwagi na ogromną ilość wniosków:

- NAWA nie odpowiada na zapytania dotyczące statusu sprawy przed upływem terminu 30 dni, licząc od daty otrzymania i zarejestrowania dokumentów.

Datę dostarczenia korespondencji do NAWA można sprawdzić samodzielnie na stronie internetowej Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w zależności od sposobu wysłania dokumentów;

- w wyjątkowych sytuacjach czas rozpatrywania wniosków o uwierzytelnienie może ulec wydłużeniu i przekroczyć wskazany poniżej termin 30 dni.

 

  1. Skompletuj dokumenty, które chcesz uwierzytelnić (wcześniej sprawdź, jakie dokumenty poświadcza NAWA).

  2. Wypełnij wniosek o uwierzytelnienie Wniosek-o-uwierzytelnienie_ Wniosek musi zostać podpisany przez właściciela dokumentów.

    Klauzula RODO

  3. Dołącz potwierdzenie zaksięgowanej wpłaty – 26 zł za każdy dokument (Uwaga: dyplom i suplement do dyplomu to dwa odrębne dokumenty) na następujący rachunek bankowy:

Odbiorca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Numer rachunku: 68 1130 1017 0020 1510 7020 0009 (Bank Gospodarstwa Krajowego)

Dla płatności z zagranicy:

BIC/SWIFT CODE: GOSKPLPW

IBAN: PL68 1130 1017 0020 1510 7020 0009 (Bank Gospodarstwa Krajowego)

Tytułem: opłata za uwierzytelnienie + imię i nazwisko właściciela dokumentów

Ważne!

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w siedzibie NAWA. Nie jest również możliwe przesłanie opłaty gotówką wraz z wnioskiem. Wnioski takie nie będą realizowane, a przekazane środki będą zwracane przelewem pocztowym po potrąceniu jego kosztów.

4. Sprawdź, z czego się składa KOMPLET DOKUMENTÓW i prześlij go pocztą na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40 

00-635 Warszawa

lub złóż w kancelarii NAWA.

 

Komplet dokumentów składa się z:

  • wypełnionego wniosku o uwierzytelnienie,
  • dokumentów, które chcesz uwierzytelnić,
  • potwierdzenia wpłaty.

Ważne!

Kancelaria nie zajmuje się weryfikacją złożonych wniosków. Jeżeli wniosek będzie niekompletny, otrzymasz wezwanie do jego uzupełnienia.

5. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do NAWA. Maksymalny czas oczekiwania wynosi 30 dni.

6. Potwierdzone dokumenty możemy wysyłać do ciebie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo – jeżeli wybierzesz opcję odbioru osobistego lub przez osobę upoważnioną – wyślemy do ciebie mailem informacje o terminie, w którym możesz się po nie zgłosić. Jeżeli nie odbierzesz dokumentów we wskazanym terminie – odeślemy je pocztą na adres, który podasz we wniosku. 


Jeżeli dokumenty będzie odbierać osoba trzecia, niewskazana wcześniej przez ciebie we wniosku, konieczne jest pisemne upoważnienie.

Ważne!

Podczas odbioru dokumentów należy mieć przy sobie dowód tożsamości.

Po odbiór dokumentów możesz się zgłosić dopiero po otrzymaniu maila z informacją, że są one gotowe.

Dokumenty nieodebrane we wskazanym terminie odsyłamy listem poleconym na adres wskazany we wniosku.

 

7. Dokumenty uwierzytelnione w NAWA należy zalegalizować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille-legalizacja-dokumentow

Legalizacja 2

Udostępnij