Badania i analizy - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

NAWA to nie tylko finansowanie programów na rzecz wzrostu internacjonalizacji nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Istotną częścią naszej aktywności jest działalność badawcza i analityczna.

Obszar, w którym przede wszystkim sytuują się prowadzone badania i analizy jest odzwierciedleniem  celów działań Agencji, tj.:

  1. Wzmocnienie międzynarodowej współpracy naukowców w ramach polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.
  2. Wzmocnienie współpracy międzynarodowej polskich uczelni i instytucji naukowych.
  3. Zwiększenie liczby wyróżniających się studentów z zagranicy na polskich uczelniach.
  4. Rozpowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki
  5. Powiększanie międzynarodowej społeczności osób znających język i kulturę polską.

Efektem realizowanych badań i analiz jest dostarczanie pogłębionej wiedzy na temat głównych zjawisk zachodzących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą. Zgromadzona w ten sposób wiedza jest wykorzystywana nie tylko wewnętrznie w procesach udoskonalania oferty programowej Agencji. Wyniki analiz przyczyniają się również do jak najlepszej realizacji założeń polityki naukowej państwa. Jest to możliwe m.in.  poprzez uzyskanie gruntownej wiedzy o związku między działaniami Agencji a ich efektami (zwłaszcza długookresowymi) oraz pokazanie odłożonych w czasie ich efektów, wykraczających poza bezpośrednich interesariuszy Agencji (tj. otoczenie instytucji nauki i szkolnictwa wyższego).

Share