BIP - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Witamy na stronie BIP Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. 2017 poz. 1530).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy, do zadań Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej należy:

  1. Inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych;
  2. Upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
  3. Upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów reguluje Statut Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

Statut NAWA

Share