Regulations - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

W związku z wielokrotnie ponawianymi pytaniami dotyczącymi Listu intencyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe uprzejmie informujemy, iż zamieszczony List intencyjny stanowi wzór i jest przykładowym Listem, który Wnioskodawca winien podpisać i złożyć w systemie teleinformatycznym Agencji wraz z wnioskiem.

Dopuszczamy również załączenie wersji Listu zaproponowanej przez Wnioskodawcę i Partnera/Partnerów.

Jednakże muszą w nim być zawarte informacje obowiązkowe, tj.:

  1. Oznaczenie Stron podpisujących List intencyjny wraz z podpisami ;
  2. Nazwa Programu;
  3. Oświadczenie/zobowiązanie Partnera do realizacji działań wymienionych w składanym wniosku o finansowanie.

 

W związku z wystąpieniem w pkt. 5.1. Regulaminu naboru omyłki pisarskiej w zakresie okresu kwalifikowalności wydatków, uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią ogłoszenia nr 9/2018, początkową datą kwalifikowalności jest 1 grudnia 2018 r., natomiast końcową datą kwalifikowalności 30 listopada 2020 r., a nie jak pierwotnie wskazano 1 października 2018 r. i 30 września 2020 r.

Regulamin naboru został skorygowany w zakresie omyłki pisarskiej oraz opublikowany pod nazwą Regulamin Programu aktualizacja.

Regulamin Programu aktualizacja660.8 KB

Regulamin Programu660.77 KB wraz z załącznikami:

zalacznik-nr-1-do-Regulaminu_wzor-pelnomocnictwa.doc309 KB

zalacznik-nr-2-do-Regulaminu_wzor-listu-intencyjnego_wersja polska.doc333 KB

zalacznik-nr-2-do-Regulaminu_wzor-listu-intencyjnego_en.doc327 KB

Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu_Wzor umowy_.pdf395.13 KB

Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu_ankieta-oswiadczenie-o-niewystepowaniu-pomocy-publicznej.pdf221.26 KB

FAQ_APM_10.07.2018.pdf60.71 KB

Share

Menu