2019 - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

 1. Uchwała nr 1/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 11 stycznia w sprawie zwrócenia się do Dyrektora NAWA o umieszczanie w zapisach dokumentów opiniowanych przez Radę informacji o ich pozytywnym bądź negatywnym zaopiniowaniu oraz powiązanie uchwały z uzasadnieniem przez umieszczenie stosownego odnośnika w tych dokumentach
 2. Uchwała nr 2/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 11 stycznia w sprawie zwrócenia się do Dyrektora NAWA o ustosunkowywanie się do negatywnych opinii lub uchwał podjętych przez Radę NAWA w terminie 7 dni od dnia ich przyjęcia
 3. Uchwała nr 3/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 11 stycznia w sprawie zwrócenia się do Dyrektora NAWA o przygotowanie informacji na temat trudności w obsłudze programów NAWA (na podstawie zgłoszeń, jakie napłynęły do Agencji), jak również informacji  dotyczących uspójnienia terminologii w raportach i w regulaminach programów NAWA
 4. Uchwała nr 4/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 11 stycznia w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu im. Stanisława Ulama
 5. Uchwała nr 5/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 11 stycznia w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Polskie Powroty
 6. Uchwała nr 6/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 25 stycznia w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór II
 7. Uchwała nr 7/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 25 stycznia w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Stypendialnego dla Polonii studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – nabór II oraz regulaminu Programu Stypendialnego dla Polonii studia II stopnia – nabór II
 8. Uchwała nr 8/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 25 stycznia w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019 – nabór II
 9. Uchwała nr 9/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 8 lutego w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu stypendialnego im. Stefana Banacha – Studia II stopnia - nabór II
 10. Uchwała nr 10/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 8 lutego w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza – Studia II Stopnia – nabór II
 11. Uchwała nr 11/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 lutego w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
 12. Uchwała nr 12/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 lutego w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe – nabór II
 13. Uchwała nr 13/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 lutego w sprawie wydania pozytywnej opinii dla przesunięcia kwoty 15 mln zł z podzadania 10.1.1.2 do podzadania 10.1.1.3 – w momencie dostosowywania funkcji 3 do funkcji 10 wg budżetu zadaniowego  dla projektów realizowanych przez NAWA
 14. Uchwała nr 14/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 lutego w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Promocja Zagraniczna – nabór II
 15. Uchwała nr 15/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 1 marca w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu Promocja języka polskiego
 16. Uchwała nr 16/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 1 marca w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia drugiego stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019
 17. Uchwała nr 17/2019 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 8 marca w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu Programu dla Studentów Polonistyki i Studiów Polskich 2019

 

Share

Menu