Harmonogram naborów - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

HARMONOGRAM NABORÓW DO PROGRAMÓW NAWA NA ROK 2022

PROGRAM

OGŁOSZENIE NABORU

ZAKOŃCZENIE NABORU

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU

NAWA PRELUDIUM BIS 2

03.01.2022

10.12.2025

Tryb ciągły oceny wniosków

LEKTORZY NAWA

04.01.2022

04.03.2022

30.06.2022

ULAM NAWA

10.02.2022

10.05.2022

10.11.2022

PROFESURA NAWA

23.02.2022

23.05.2022

29.11.2022

WALCZAK NAWA

19.01.2022

19.04.2022

30.09.2022

MEDYK NAWA

01.03.2022

30.06.2022

30.08.2022 

BANACH NAWA

02.03.2022

31.03.2022

15.07.2022

POLONISTA NAWA

07.03.2022

30.04.2022

30.06.2022

BEKKER NAWA

10.03.2022

10.05.2022

31.12.2022 

ANDERS NAWA (I)

29.03.2022

15.07.2022

30.09.2022

ANDERS NAWA (II)

29.03.2022

12.05.2022

31.08.2022

LETNIE KURSY NAWA

8.02.2022

22.03.2022

29.04.2022

GRANTY INTERWENCYJNE NAWA

28.03.2022

30.06.2022

Tryb ciągły oceny wniosków

POLAND MY FIRST CHOICE

04.04.2022

31.05.2022

31.08.2022

POLSKIE POWROTY NAWA

14.04.2022

30.06.2022

30.012023

PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGO NAWA

17.05.2022

30.07.2022

30.09.2022

PARTNERSTWA STRATEGICZNE NAWA

19.10.2022

18.01.2023

31.05.2023

WELCOME TO POLAND

08.12.2022

28.02.2023

31.05.2023 

Program wymiany osobowej studentów
i naukowców - wyjazdy

3.10.2022

20.12.2022

31.03.2023

Program wymiany osobowej studentów
i naukowców - przyjazdy

1.12.2022

30.04.2023

31.08.2023

WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE: Francja, Niemcy, Czechy

Niemcy: 05.04.2022

Francja: 20.04.2022

Czechy: 20.04.2022

 Niemcy: 05.06.2022

Francja: 15.07.2022

Czechy: 20.06.2022

01.12.2022

UWAGA!

Harmonogram może ulec zmianie. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą uwzględniane na bieżąco.

Share