Medyk NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, prowadzących kształcenie w zawodach medycznych w oparciu o standardy kształcenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 755).

Powyższy cel będzie realizowany poprzez zaproszenie do tych uczelni przedstawicieli zawodów medycznych, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych z zagranicy (zarówno Polaków na stałe pracujących za granicą, jak i obcokrajowców), dalej: „Medycy”, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodów oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów w jednostkach prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych (dalej: „Instytucja zatrudniająca”). Tym samym działanie pozwoli na zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianych nauk medycznych oraz na dzielenie się najnowszą wiedzą i najlepszymi praktykami wykorzystywanymi w ww. zawodach.

Program został zlecony do realizacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy o NAWA.

Udostępnij