STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich-Nabory trwające - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat, którego celami szczegółowymi są:

  1. doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;
  2. zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów; 
  3. rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
  4. wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
  5. pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
  6. wsparcie stypendialne dla doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej.

Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

Szczegółowe informacje dostępne są w: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 8/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 rokunr 8/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku

Data wydarzenia 04.04.2023
Data zakończenia wydarzenia 28.06.2023