WYMIANA OSOBOWA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW W RAMACH WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ - OFERTA PRZYJAZDOWA 2023-24 Program "Zawacka NAWA"-Nabory trwające - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

WYMIANA OSOBOWA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW W RAMACH WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ - OFERTA PRZYJAZDOWA 2023-24 Program "Zawacka NAWA"

Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. Pobyty pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Program jest realizowany we współpracy z instytucjami krajów objętych umowami, zwanymi dalej instytucjami partnerskimi (np. ambasady, instytuty kultury, agencje).

Lista krajów, z którymi prowadzona jest wymiana w ramach Programu, wraz z opisem dostępnych form pobytu w Polsce i informacją o kraju wypłacającym stypendium, stanowi Załącznik 1 do Ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE WYMIANY OSOBOWEJ STUDENTÓW I NAUKOWCÓW W RAMACH WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ - OFERTA PRZYJAZDOWA 2023-24  Program „Zawacka NAWA” nr 35  z dnia 21 grudnia 2022 roku

OGŁOSZENIE nr 19 / 2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniające ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie nr 35 z dnia 21 grudnia 2022 rokuzmieniające ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie nr 35 z dnia 21 grudnia 2022 roku

Data wydarzenia 21.12.2022
Data zakończenia wydarzenia 30.06.2023