Internationability of Polish Science and Higher Education - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

internationability

Celem konferencji jest wspólny środowiskowy namysł, jak rozwijać współpracę międzynarodową polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz jak pokazywać dobrze uprawianą w Polsce naukę, aby zainteresować współpracą z polskimi uniwersytetami i jednostkami badawczymi najlepsze ośrodki zagraniczne.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - instytucja, której podstawowym zadaniem jest wspieranie internacjonalizacji polskich uczelni i ośrodków naukowych, dysponująca narzędziami, ułatwiającymi realizację tego procesu i pozostająca w żywym dialogu ze środowiskiem akademickim w Polsce - organizuje tę konferencję z okazji dwulecia swojego istnienia.

Tematy konferencji:

Współpraca ponad granicami - sesja pokazująca pary uznanych badaczy i przedstawicieli uczelni polskich oraz ich zagranicznych partnerów. Jej celem jest ukazanie korelacji między współpracą z zagranicznymi partnerami a osiągnięciem sukcesu międzynarodowego, na poziomie indywidualnym oraz instytucjonalnym

Światowa społeczność naukowa w polskich laboratoriach - sesja przybliżająca przykłady dobrych praktyk: polskich ośrodków naukowych tworzących międzynarodowe zespoły badawcze i przyciągających współpracowników z renomowanych instytucji badawczych z całego świata oraz wymierne korzyści wynikające z tej współpracy.

Od pomysłu do wdrożenia - sesja o potencjale i wyzwaniach związanych z międzynarodową implementacją odkryć naukowych ukazująca cztery perspektywy: instytucji badawczej, naukowca, współpracującego z uczelnią partnera biznesowego oraz instytucji wspierającej współpracę szkolnictwa wyższego z gospodarką.

Teraz Polska! - sesja dotycząca decyzji kontynuowania kariery naukowej w Polsce, prezentująca doświadczenia i motywacje naukowców zagranicznych, którzy wybrali Polskę jako miejsce swojej pracy naukowej i dydaktycznej oraz polskich badaczy, którzy z uczelni zagranicznych wrócili pracować do Polski.

Międzynarodowa promocja nauki - sesja poświęcona celom i barierom promowania osiągnięć naukowych. Kiedy promocja nauki jest skuteczna, czyim jest zadaniem, jak może wpłynąć na wyniki pracy naukowej? Pretekstem do rozmowy będzie wydana przez NAWA publikacja, popularyzująca osiągnięcia tworzonej w Polsce nauki.

Wymiana dobrych praktyk, praktyka dobrych wymian - sesja pozwalająca porównać doświadczenia działających w różnych krajach europejskich instytucji, zajmujących się promocją szkolnictwa wyższego i nauki - promocją rozumianą jako narzędzie wsparcia wymiany akademickiej, rozwoju sieci partnerstw naukowych i wzmacniania umiędzynarodowienia uczelni.

 

Konferencja odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Warszawie, Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

Zapraszamy do rejestracji. 

FE POWER poziom pl 1 rgb

Udostępnij