Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie o naborze nr 17/2019 z dnia 19 marca 2019

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym - Poland My First Choice.

Cel Programu

Celem programu jest zachęcenie zdolnej młodzieży z niżej wymienionych krajów  do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach. Stypendyści będą rekrutowani z następujących państw: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Urugwaj, USA, Węgry, Włochy, Wielka Brytania oraz do chińskich obywateli – mieszkańców Hongkongu, Makau, Tajwanu.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o najwyższym poziomie naukowym – posiadające kategorię A i A+ w ostatniej ocenie parametrycznej - podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program obejmuje przyznanie stypendium na regulaminowy okres studiów oraz w uczelniach publicznych – także zwolnienie z opłat za kształcenie. Stypendium NAWA przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów utrzymania i wypłacane będzie bezpośrednio na rachunek bankowy Stypendysty maksymalnie przez 12 miesięcy w danym roku akademickim.

Regulamin Programu

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w języku angielskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 19 marca 2019 do 14 maja 2019 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 września 2019 roku.

Wzór umowy ze Stypendystą

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w przedmiotowym naborze

2 400 000,00 zł

NAWA zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru objętego niniejszym Regulaminem w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego na realizację Projektu.

 

 

pasek

Udostępnij

Menu